Anna Zalewska - Reforma jest wynikiem rzetelnej diagnozy potrzeb edukacyjnych,…


Prawda czy fałsz?

Reforma jest wynikiem rzetelnej diagnozy potrzeb edukacyjnych, w której decydujący głos mieli rodzice. To właśnie z nimi prowadziliśmy rozmowy na temat podstawowych kierunków zmian. Każdy głos został wysłuchany

Anna Zalewska, Oświadczenie MEN i wypowiedź ministry 10/03/2017

Oświadczenie MEN i wypowiedź ministry

Grafika: OKO.press


fałsz. Nie było ani diagnozy, ani prawdziwej debaty o zmianie ustroju szkolnego