Anna Zalewska - Jestem państwu winna wyjaśnienie tzw. kumulacji roczników.…


Prawda czy fałsz?

Jestem państwu winna wyjaśnienie tzw. kumulacji roczników. Rodzi się pytanie, czy w szkołach [ponadgimnazjalnych w roku 2019/2020] starczy miejsc? Starczy. Rocznik rzędu 700 tys. to taki rocznik, który był oczywisty jeszcze kilka lat temu

Anna Zalewska, Prezentacja w Sejmie 15/09/2016

Prezentacja w Sejmie

Fot. Lukasz Krajewski / Agencja Gazeta


fałsz. Fałsz. Takie roczniki były oczywiste 50 lat temu