Anna Zalewska - Stąd bierze się irytacja nauczycieli, że te…


Prawda czy fałsz?

Stąd bierze się irytacja nauczycieli, że te dodatki kształtowane przez samorząd, bo samorząd ustala pensje nauczyciela, są tak dalece zróżnicowane, że rzeczywiście czasami rozdźwięk między zarobkami jest tysiąc, dwa tysiące

Anna Zalewska, Wywiad w radiowej Jedynce 09/04/2019

Wywiad w radiowej Jedynce

Fot. Agnieszka Sadowska / Agencja Gazeta


fałsz. Powody irytacji są inne: niskie zarobki, od 2012 spadające wobec średniej, stres reformy, aroganckie wypowiedzi władzy