Anna Zalewska - W Warszawie większość liceów - tych umieszczonych…


Prawda czy fałsz?

W Warszawie większość liceów - tych umieszczonych najwyżej w rankingach - miała gimnazja [red. - funkcjonowała w zespole szkół], więc naturalnie zwalnia się miejsce po przekształcanych gimnazjach. Warszawa jest gotowa, tak jak gotowe jest każde miasto.

Anna Zalewska, "wydarzenia i opinie", Polsat News 03/09/2018

"wydarzenia i opinie", Polsat News

27.03.2017 Krakow , Centrum Kongresowe ICE . Minister Anna Zalewska podczas Europejskiego Kongresu Samorzadow . Fot. Jakub Porzycki / Agencja Gazeta


półprawda. Z 59 samodzielnych gimnazjów w Warszawie 51 przekształciło się w szkoły podstawowe. Tylko osiem z nich funkcjonuje jako licea lub szkoły branżowe. Z zespołów szkół 64 włączono do szkół podstawowych, a kolejnych 30 - ponadpodstawowych