Anna Zalewska - Pan prezydent Rafał Trzaskowski popełnił ogromny błąd…


Prawda czy fałsz?

Pan prezydent Rafał Trzaskowski popełnił ogromny błąd pozwalając na to, żeby zupełnie inaczej niż w całej Polsce, każdy mógł dokonać dowolnego wyboru. Dlatego doszło do chaosu i zamieszania. (...) Jedno dziecko może złożyć do kilkudziesięciu szkół papiery

Anna Zalewska, TOK.fm 06/07/2019

TOK.fm

Fot. Bartosz Banka / Agencja Gazeta


fałsz. Problemy rekrutacji w W-wie są skutkiem "deformy edukacji" - tzw. kumulacji roczników. W kraju o miejsca w szkołach średnich ubiega się dwa razy więcej osób w 2018 r.