Anna Zalewska - Chronimy też dzieci przed akcjami prowadzonymi przez…


Prawda czy fałsz?

Chronimy też dzieci przed akcjami prowadzonymi przez wszystkie skrajne organizacje, które w sposób nieuprawniony chcą wejść do szkoły

Anna Zalewska, wpolityce.pl 26/02/2019

wpolityce.pl

Fot. Agnieszka Sadowska / Agencja Gazeta


fałsz. Zajęcia z edukacji seksualnej i antydyskryminacyjnej mają prowadzić nauczyciele już zatrudnieni w szkołach, a nie edukatorzy z zewnątrz