Chronimy też dzieci przed akcjami prowadzonymi przez wszystkie skrajne organizacje, które w sposób nieuprawniony chcą wejść do szkoły

Anna Zalewska wpolityce.pl - 26/02/2019

Fot. Agnieszka Sadowska / Agencja Gazeta

Zajęcia z edukacji seksualnej i antydyskryminacyjnej mają prowadzić nauczyciele już zatrudnieni w szkołach, a nie edukatorzy z zewnątrz