Anna Zalewska - Rzeczywiście musimy z bólem powiedzieć, że była…