Ograniczenie zjawiska zmianowości w szkołach, głównie miejskich, będzie skutkiem zmniejszenia o jeden rocznik liczby uczniów (oddziałów) w szkołach, których prowadzenie należy do zadań gmin

Anna Zalewska Odpowiedź na wystąpienie RPO - 20/02/2018

Fot. Patryk Ogorzalek / Agencja Gazeta

Większe miasta prowadzą także licea i technika, im klas nie ubędzie