Anna Zalewska - Ograniczenie zjawiska zmianowości w szkołach, głównie miejskich,…


Prawda czy fałsz?

Ograniczenie zjawiska zmianowości w szkołach, głównie miejskich, będzie skutkiem zmniejszenia o jeden rocznik liczby uczniów (oddziałów) w szkołach, których prowadzenie należy do zadań gmin

Anna Zalewska, Odpowiedź na wystąpienie RPO 20/02/2018

Odpowiedź na wystąpienie RPO

Fot. Patryk Ogorzalek / Agencja Gazeta


fałsz. Większe miasta prowadzą także licea i technika, im klas nie ubędzie