Anna Zalewska - Lekcje religii są takimi samymi przedmiotami jak…


Prawda czy fałsz?

Lekcje religii są takimi samymi przedmiotami jak wszystkie inne (…) Katecheta lub ksiądz jest takim samym członkiem rady pedagogicznej.

Anna Zalewska, Wieczór radia Tok FM 16/03/2016

Wieczór radia Tok FM

Fot. Kuba Atys / Agencja Gazeta


fałsz. O zatrudnieniu i odwołaniu katechety decyduje biskup, program i podręczniki przygotowuje Episkopat. Celem nauczania jest kształtowanie postaw religijnych, w tym nawet "apostoła wiary"