Anna Zalewska - Nie wpuszczę seksedukatorów do szkół. Zewnętrzne zespoły…