Anna Zalewska - Żaden nauczyciel nie straci pracy w związku…