Kamil Zaradkiewicz - „Jesteśmy świadkami oczekiwanego przez polskie społeczeństwo przełomu…