Krzysztof Zaremba - A propos wybuchów. Boieng 747 nad Lockerby,…


Prawda czy fałsz?

A propos wybuchów. Boieng 747 nad Lockerby, o ile pamiętam, pan przewodniczący mnie poprawi, 10-11-tys. kawałków (Berczynski potakuje), a szacunki naszego tupolewa to 63, niech będzie zaniżone, 60 tys. części, a tamten spadał z 9,5 tys. m., po wybuchu

Krzysztof Zaremba, Wypowiedź na komisji obrony 21/10/2016

Wypowiedź na komisji obrony

01.12.2014 Szczecin , Sejmik Wojewodztwa Zachodniopomorskiego . Radny Krzysztof Zaremba (l) podczas pierwszej sesji Sejmiku Wojewodztwa Zachodniopomorskiego kadencji 2014 - 2018 . Fot. Cezary Aszkielowicz / Agencja Gazeta


fałsz. W Lockerby służby zebrały 4 miliony fragmentów samolotu