Zbigniew Ziobro - "Sentencja wyroku Trybunału jest bliska stanowisku polskiego…


Prawda czy fałsz?

"Sentencja wyroku Trybunału jest bliska stanowisku polskiego rządu"

Zbigniew Ziobro, briefing prasowy w Ministerstwie Sprawiedliwości 25/07/2018

briefing prasowy w Ministerstwie Sprawiedliwości

20.12.2017 Warszawa , al. Roz , Ministerstwo Sprawiedliwosci . Minister Zbigniew Ziobro podczas konferencji prasowej w sprawie pomocy dla zadluzonych . Fot. Slawomir Kaminski / Agencja Gazeta


fałsz. TS kazał irlandzkiemu sądowi dokonać samodzielnej oceny praworządności w Polsce. Zasugerował oparcie się na opinii, która jest bardzo krytyczna