Piotr Zgorzelski - Laickie elity Europy Zachodniej mają pokrętną wrażliwość…


Prawda czy fałsz?

Laickie elity Europy Zachodniej mają pokrętną wrażliwość religijną. Bardzo surowe są jeżeli chodzi o symbole chrześcijańskie, natomiast bardzo liberalne jeżeli chodzi o inne kultury i religie. Myślę, że za to Francja i inne kraje płacą ogromną cenę

Piotr Zgorzelski, Kawa na ławę, TVN 24 29/10/2017

Kawa na ławę, TVN 24

Fot. Adam Stepien / Agencja Gazeta


raczej fałsz. Prawodawstwo Francji jest tak samo surowe dla wszystkich religii