Elżbieta Zielińska - Nie mamy do czynienia z uchodźcami, ponieważ…


Prawda czy fałsz?

Nie mamy do czynienia z uchodźcami, ponieważ zdecydowana mniejszość tych, którzy do Europy przybyli, to są osoby z Syrii, z terenu objętego wojną. Mamy do czynienia z osobami z Azji Centralnej nawet, ze Środkowej Afryki.

Elżbieta Zielińska, Woronicza 17 14/05/2017

Woronicza 17

Fot. Lukasz Krajewski / Agencja Gazeta


fałsz. Fałsz. Największa grupa uchodźców to Syryjczycy