Zbigniew Ziobro - Zwróciłem się z prośbą do pana premiera,…


Prawda czy fałsz?

Zwróciłem się z prośbą do pana premiera, by podjął zdecydowane działania wobec Komisji Europejskiej. [...] Traktat o UE wyraźnie stanowi, że Komisja i wszystkie organy UE mają obowiązek szanować tożsamość narodową poszczególnych państw.

Zbigniew Ziobro, Konferencja prasowa 29/07/2020

Konferencja prasowa

Fot. Dawid Żuchowicz / Agencja Gazeta


fałsz. Traktat UE mówi przede wszystkim, że państwa członkowskie nie mogą dyskryminować mniejszości.