Zbigniew Ziobro - Likwidacja Izby oznaczałaby np., że sędzia oskarżony…


Prawda czy fałsz?

Likwidacja Izby oznaczałaby np., że sędzia oskarżony o brutalny, wyjątkowo ohydny gwałt na koleżance sędzi wróciłby do pracy,
dostał odszkodowanie, a sędziego nie można by w świetle prawa karnego ponownie osądzić

Zbigniew Ziobro, wywiad "Sieci" 29/11/2021

wywiad "Sieci"

Fot. Patryk Ogorzałek / Agencja Gazeta


fałsz. Taki sędzia byłby ponownie sądzony dyscyplinarnie