Zbigniew Ziobro - Okazuje się, że zdaniem KE i zdaniem…


Prawda czy fałsz?

Okazuje się, że zdaniem KE i zdaniem TSUE ten totalny udział czynnika politycznego, całkowite upolitycznienie procesu powoływania sędziów, nie jest problemem. I nie budzi żadnych wątpliwości co do przyszłej niezawisłości tak wyłonionych sędziów. 

Zbigniew Ziobro, Konferencja prasowa Ministerstwa Sprawiedliwości 07/09/2021

Konferencja prasowa Ministerstwa Sprawiedliwości

Fot. Patryk Ogorzałek / Agencja Gazeta


zbity zegar. Niemiecki system zawiera szereg zabezpieczeń. A obywatele postrzegają swoje sądy jako niezależne od polityków.