Zbigniew Ziobro - Chciałbym z satysfakcją przyjąć orzeczenie TK, który…


Prawda czy fałsz?

Chciałbym z satysfakcją przyjąć orzeczenie TK, który stanął na gruncie ochrony polskiego porządku prawnego przed bezpodstawną ingerencją unijnych organów. To Konstytucja RP jest aktem prawnym, który stoi ponad prawem Unii Europejskiej

Zbigniew Ziobro, Konferencja w MS 14/07/2021

Konferencja w MS

Fot. Dawid Żuchowicz / Agencja Gazeta


zbity zegar. Sprawa dotyczyła tak naprawdę niezgodności polskich ustaw z prawem UE