Andrzej Zybertowicz - spora część ludzi, być może większość, albo…


Prawda czy fałsz?

spora część ludzi, być może większość, albo nie posiada genetycznego uposażenia, które by dawało im szansę na wielopoziomowe myślenie oraz autorefleksję, albo uwięziona jest w kontekstach społecznych, które nie preferują takiego myślenia, nie premiują go.

Andrzej Zybertowicz, wywiad dla "Teologii Politycznej" 01/09/2017

wywiad dla "Teologii Politycznej"


fałsz. Fałsz. Współczesna nauka mówi co innego.