Andrzej Zybertowicz - Kiedyś byli wyspami wiedzy w morzu niewiedzy.…


Prawda czy fałsz?

Kiedyś byli wyspami wiedzy w morzu niewiedzy. Dziś w morzu fejków są zagubionymi bojkami potrząsanymi przez fale informacyjne. Podpięcie młodych ludzi do smartfonów powoduje, że autorytet nauczycieli odszedł bezpowrotnie w przeszłość. Dziś to frustraci

Andrzej Zybertowicz, Wywiad w Polskim Radiu 24 03/04/2019

Wywiad w Polskim Radiu 24

Fot. Wojciech Kardas / Agencja Gazeta


zbity zegar. W erze cyfrowej zadaniem nauczyciela nie jest już przekazywanie wiadomości lecz uczenie umiejętności. Smartfony mogą w tym pomóc