Petru: Bierzesz 500+? Stracisz pracę
Briefing prasowy dotycz¹cy realizacji programu
fot. Dawid Zuchowicz / Agencja Gazeta

Petru: Bierzesz 500+? Stracisz pracę