Rząd RP i AK patrzyły na Zagładę z obojętnością. Ważna książka
Likiwdacja getta warszawskiego, idzie tłum ludzi z podniesionymi rękami w otoczeniu uzbrojonych Niemców, w tle dymy palącego się getta w Warszawie
archiwalne zdjęcie

Rząd RP i AK patrzyły na Zagładę z obojętnością. Książka historyka zmuszonego do odejścia z IPN