0:00
0:00

0:00

"W oparciu o dyskusje, które w grudniu toczyłem z ludźmi zatroskanymi o stan polskiego państwa prawa, wyprowadzić można następujące rady dla tych, którzy chcieliby, aby to państwo prawa przetrwało" - pisze prof. Marcin Matczak dla OKO.press.

Prof. Matczak jest profesorem Uniwersytetu Warszawskiego, filozofem prawa i członkiem Rady Archiwum Osiatyńskiego. W OKO.press opublikował kilka tekstów m.in. "Złamanie Konstytucji nie jest czymś abstrakcyjnym. Jest zawsze złamaniem człowieka, jego wolności, jego godności"

Przeczytaj także:

Poniżej jego 10 rad dla wszystkich, którzy chcą powrotu demokratycznego państwa prawa.

1. Podstawowym narzędziem demontażu państwa prawa jest zjawisko „hollowing out” - „wydrążania” instytucji odpowiedzialnych za ochronę wolności - a więc utrzymywania ich jako wydmuszek, które nie są zdolne do pełnienia swojej funkcji (u nas przede wszystkim TK i KRRiTV, a za moment KRS I SN).

Pokazujcie, że instytucje chroniące wolność, które przejmuje władza polityczna, przestają pełnić swoją funkcję.

2. Głównym sposobem na wydrążenie, znanym na całym świecie, są tzw. mediocre appointments, czyli obniżanie wymagań dla powołania członków tych instytucji - po naszemu promowanie BMW - biernych, miernych, ale wiernych. Kiedy tylko możecie,

pokazujcie przypadki takich byle jakich powołań i nominacji, i piętnujcie je.

3. Diagnoza zwrotu autorytarnego opiera się na koncepcji osobowości autorytarnej Ericha Fromma. Taka osobowość nie czuje się dobrze w państwie neoliberalnym. Liberalizm jest pomysłem społecznym dla indywidualistów, którzy wiedzą, jak kierować swoim życiem, a duża część naszych współobywateli nie wie.

W sytuacji niepokojów społecznych (zagrożenie terrorystyczne, kryzys migracyjny, trudny rynek pracy) upowszechnia się poczucie niepewności i zagrożenia, umiejętnie podżegane przez rząd (islamizacja Europy, nieznane bakterie, które zdaniem J. Kaczyńskiego przenoszą imigranci, groźba utraty pracy). Dlatego nie ograniczajcie swojej krytyki do pochwały wolności.

Pokazujcie, co ta wolność konkretnie daje. Pokazujcie w szczególności, jak instytucje prowolnościowe, takie jak Unia Europejska, zapewniają bezpieczeństwo.

4. Niepewność powoduje wzmocnienie elementu masochizmu społecznego w osobowości autorytarnej - chęci “rozpłynięcia się” w czymś większym niż ja sam. W idei narodu, patriotyzmu, w jakimś wielkim planie, który narzuca charyzmatyczny lider. Taki plan lidera porządkuje życie tych z nas, którzy nie czują się na siłach zorganizować sobie życie samemu. Pozwala pozornie odzyskać kontrolę nad swoim losem, bo świat staje się jasny: wiadomo, kto jest wrogiem, a kto przyjacielem.

Zwalczajcie propagandę strachu i zagrożenia, przez pokazywanie realnych sukcesów Polski potransformacyjnej. Propaganda strachu wzmacnia osobowość autorytarną, która naturalnie wspiera autorytarną władzę.

5. Przez swoje codzienne zachowania

zwiększajcie poczucie pewności w naszych współobywatelach - w wychowaniu dzieci, w edukacji, w relacjach w pracy.

Agresywna krytyka „moherów”, „pisiorów” itp. powiększa tylko ich poczucie zagrożenia, udowadnia istnienie wrogów i konieczność zawierzenia liderowi, który chce tych wrogów zwalczać.

6. Kiedy Jarosław Kaczyński nas dzieli na lepszy i gorszy sort, a my ten podział powielamy, napędzamy mu zwolenników. Bądźmy jednością, kiedy władza autorytarna chce nas podzielić.

Wykreślmy z naszych słowników słowa-podziały: niech „pisowiec” zacznie być dla nas kolegą wędkarzem czy filatelistą, a „lewak” niech stanie się fanatykiem żużla albo kibicem Polonii.

7. Włączajcie się w działania organizacji społeczeństwa obywatelskiego i twórzcie nowe organizacje, jednoczące ludzi wokół wspólnego zadania, które jest pozytywne, nie negatywne.

W takich organizacjach nasi współobywatele, którzy nie mają indywidualnego pomysłu na swoje życie, mogą go odnaleźć. Zamiast jednoczyć się wokół idiotycznego, negatywnego i abstrakcyjnego hasła „Śmierć wrogom ojczyzny”, jednoczmy ludzi wokół pozytywnych i konkretnych haseł „Dom dla każdego psa”, „Bezpieczna droga do szkoły dla naszych dzieci”, „Więcej drzew na naszym osiedlu”, „Codziennie zupa dla bezdomnych”.

Wielu ludziom brakuje w życiu celu - dajmy im go, bo jeśli my tego nie zrobimy, ten cel pokaże im ONR.

8. Pamiętajcie, że nasza młodzież jest pokoleniem z „Tanga” Mrożka - młodzi nie są naturalnymi liberałami, bo nie doświadczyli zniewolenia i konieczności walki o wolność. Bardziej niż „wolność od” (wolność od przymusu) interesuje ich „wolność do” - potrzebują wartości i opowieści, które zorganizują ich życie i świadomość. Jakkolwiek brzmi to staroświecko, oni potrzebują wartości patriotycznych. Dlatego skłaniają się w stronę patriotyzmu klęski, patriotyzmu śmierci i patriotyzmu walki i patriotyzmu nienawiści, bo taki jest promowany przez władzę autorytarną.

9. Nie odmawiajcie młodzieży patriotyzmu, mówiąc, że jest niedzisiejszy.

Ale niech to będzie patriotyzm zwycięstwa, patriotyzm pracy dla Polski i patriotyzm otwartości.

Patriotyzm oparty na najlepszych tradycjach tolerancyjnej i otwartej Rzeczypospolitej. Przypominajmy, że Polska była naprawdę wielka, kiedy była państwem bez stosów i domem dla wielu narodów. Piszmy o tym książki, róbmy o tym filmy. Zamiast żołnierzy wyklętych dajmy im polskich matematyków, którzy złamali kod „Enigmy”, zamiast Łupaszki - Marię Skłodowską-Curie.

10. Bądźcie cierpliwi, nie pałajcie nienawiścią i chęcią zemsty. Znakiem upadku demokracji jest wsadzanie do więzień przeciwników politycznych. Niech PiS ściga Tuska prokuratorsko za „zdradę”.

Chęć wsadzenia do więzienia przeciwnika politycznego to najlepszy dowód antydemokratyczności, znany na całym świecie.

Jak powiedział jeden z uczestników konferencji, wybitny profesor, kiedy PiS przegra wybory, ukarzcie symbolicznie ich konstytucyjne przekręty i przywróćcie swojemu krajowi godność i należne mu miejsce w Europie i na świecie.

A potem idźcie na piwo to uczcić. A o nich niech po prostu historia zapomni.
;

Komentarze