0:000:00

0:00

Prawa autorskie: Agencja GazetaENCJA GAZETAAgencja GazetaENCJA ...

Kancelaria Sejmu nie wykonała wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego nakazującego jej ujawnienie list osób, które rekomendowały kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa. Ujawnienia zakazał Jan Nowak, polityk PiS, były radny dzielnicy Warszawa Wola, powołany na prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w 2018 roku, który wszczął postępowanie w sprawie list poparcia na wniosek jednego z sędziów KRS.

Na trzy miesiące przed wyborami parlamentarnymi (dokładnego terminu jeszcze nie ogłoszono) obóz rządzący zmienił kodeks wyborczy, łamiąc regulamin Sejmu i orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.

Prezydent Andrzej Duda objął patronatem obchody rocznicy utworzenia Brygady Świętokrzyskiej NSZ.

Arcybiskup Marek Jędraszewski w kazaniu podczas mszy w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego powiedział, że „czerwoną zarazę” zastąpiła „tęczowa”.

Jesienią 2015 roku życie publiczne w Polsce nabrało gwałtownego przyspieszenia. Zwycięski w wyborach obóz polityczny, choć realnie zdobył poparcie około 20 proc. obywateli i nie ma mandatu do zmian konstytucyjnych, rozpoczął z impetem gruntowną przebudowę państwa polskiego. Jej kierunek to cała wstecz w stosunku do przemian podjętych w 1989 roku. Z asystą prezydenta rząd PiS podjął energiczny marsz do tyłu.

Przekreśla zasadę podziału władz, dziesiątkuje armię i dyplomację, a z telewizji publicznej uczynił instrument propagandy. System szkolny cofa do epoki Edwarda Gierka, ingeruje w muzea i teatry, chce przejąć polityczną kontrolę nad sądami i ukrócić samodzielność samorządów.

Odrzuca reguły demokracji liberalnej wypracowane we wspólnocie euroatlantyckiej. W rezultacie odpycha Polskę od centrum cywilizacji Zachodu, kieruje nas na peryferie, do szarej strefy pomiędzy Europą a Rosją.

Bombardowani niemal codziennie informacjami o kolejnych ustawach podporządkowujących sądy władzy politycznej, dymisjach generałów i projektach „polonizacji”, czyli poddania kontroli rządu tej czy innej sfery życia publicznego, z trudem nadążamy za biegiem spraw, próbując zrozumieć dokąd to wszystko zmierza. Stąd pomysł kroniki mającej być kalendarium tzw. dobrej zmiany, lakonicznym zapisem podejmowanych przez rząd PiS działań i ich często równie bulwersujących uzasadnień.

Nie będzie to oczywiście zapis kompletny. Kronika to autorski wybór wydarzeń i opinii, które ilustrują wielkie przestawianie zwrotnicy na torze, po którym Polska poruszała się od 1989 roku. Obserwowany „na żywo” przebieg tej operacji uzupełniam sięgając do jej początku – wyborów parlamentarnych 2015.

Toteż mój kronikarski zapis składa się z dwóch ścieżek – współczesnej i historycznej, pokazującej na zasadzie retrospekcji minione etapy rozpoczętej po wyborach 2015 roku eskapady, o których często już nie pamiętamy.

W roli kronikarza wykorzystuję zarówno swoje doświadczenie dziennikarskie (w tym 12 lat pracy w „Rzeczpospolitej”), jak warsztat historyka. Sporo aspektów „dobrej zmiany” przypomina ludziom starszej daty realia życia w PRL.

Mam wszelako mocną nadzieję, że jeśli nawet historia się powtarza, to tylko jako farsa.

Jan Skórzyński

NOTA BIOGRAFICZNA

Jan Skórzyński (ur. 1954) jest historykiem i politologiem, profesorem Collegium Civitas, gdzie wykłada historię XX wieku.

Uczestnik ruchu opozycyjnego w PRL, był jednym z założycieli Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego. 13 grudnia 1981 roku został internowany. Jako dziennikarz pracował w redakcjach „Przeglądu Katolickiego”, „Tygodnika Solidarność”, „Spotkań” i „Rzeczpospolitej”. W latach 2000-2006 był I zastępca redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej” i szefem dodatku „Plus-Minus”.

Wydał szereg książek o najnowszej historii Polski, m.in. Ugoda i rewolucja. Władza i opozycja 1985–1989 (1996), System Rywina czyli druga strona III Rzeczpospolitej (red., 2003), Od Solidarności do wolności (2005), Rewolucja Okrągłego Stołu (2009), Zadra. Biografia Lecha Wałęsy (2009). Siła bezsilnych. Historia Komitetu Obrony Robotników (2012), Krótka historia Solidarności 1980-1989 (2014). Redaktor naczelny pisma „Wolność i Solidarność. Studia z dziejów opozycji wobec komunizmu i dyktatury” oraz trzytomowego słownika biograficznego Opozycja w PRL. Jego książki były trzykrotnie nominowane do Nagrody Historycznej im. Kazimierza Moczarskiego.

Poniedziałek 29 lipca. Przesłanek nie stwierdzono

Prokuratura postanowiła nie wznawiać śledztwa w sprawie nielegalnych podsłuchów polityków PO-PSL w latach 2013-2015. Decyzję podjęto mimo twierdzeń skazanego Marka Falenty, że podsłuchy były organizowane za wiedzą polityków PiS, łącznie z Jarosławem Kaczyńskim. O swoich kontaktach z ówczesną opozycją Falenta napisał w listach z więzienia do Kaczyńskiego i prezydenta. „Nie stwierdzono przesłanek, które uzasadniałyby podjęcie na nowo prawomocnie umorzonego postępowania” – oznajmił w postanowieniu o odmowie wszczęcia śledztwa szef Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga Łukasz Osiński.

Poniedziałek 29 lipca. 23 loty z rodziną

Marszałek Sejmu Marek Kuchciński wpłacił 5 tys. zł na Klinikę Budzik oraz 10 tys. zł na Caritas Polska tytułem opłat za 23 loty członków jego rodziny samolotem rządowym – poinformował dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu Andrzej Grzegrzółka.

W 23 lotach w 2019 roku na trasie Warszawa – Rzeszów i Rzeszów – Warszawa Kuchcińskiemu towarzyszyła żona, albo jedno z jego dzieci.

Poniedziałek 29 lipca. Operacja „Białystok”

Marzena Nykiel komentując w „Sieciach” napaść na Marsz Równości w Białymstoku napisała, że „choć nie ma najmniejszej zgody na przemoc w przestrzeni publicznej, motywacja kibiców Jagiellonii jest jasna: nie godzą się na infekowanie ich terenu skrajnie lewicową ideologią, której celem jest demoralizacja dzieci i osłabianie rodziny. […] W tym samym czasie w mieście odbywał się piknik rodzinny i modlitwa przy katedrze. Takie nagromadzenie wydarzeń niosło z sobą niebezpieczeństwo prowokacji. I tak się stało. Doszło do kilku – niegroźnych mimo wszystko – bójek wywołanych przez grupkę agresywnych kiboli, kilkadziesiąt osób zatrzymano. Jednak lewica wpadła w histerię, jakby co najmniej zginęli ludzie”.

Redaktor naczelna portalu wPolityce.pl przekonuje, że „Polska jako ostatni bastion tożsamości kulturowej i katolicyzmu w Europie, znalazła się pod szczególnym ostrzałem wielu międzynarodowych podmiotów, których interesy nie mogą zostać w pełni rozwinięte. Środowiska LGBT są dla nich ważnym narzędziem w walce mającej zmienić struktury społeczne i zaprowadzić nowy ład”. Tytuł artykułu: „Operacja »Białystok«”.

Poniedziałek 29 lipca. Co to jest salon?

„Demokracja liberalna polega na tym, aby coraz mniej spraw pozostawało do rozstrzygnięcia dla wyłonionej w wyborach władzy, czyli coraz mniej zależało od obywateli” - stwierdził Bronisław Wildstein w „Sieciach”. „To także porządek, w którym ci, którzy nie zgadzają się na ten stan rzeczy, są eliminowani z życia publicznego jako populiści, czyli prawie (a niekiedy wręcz) faszyści. W systemie tym prawica została skutecznie skolonizowana przez liberalną lewicę i niczym się od niej nie różni, a wybór społeczeństwa ogranicza się do opakowania. Rządzi oligarchia, czyli dominujące ośrodki w swoim interesie, a władze polityczne są tylko jej, nie najważniejszym, elementem. Liczą się wielki biznes, potężne korporacje z prawniczą na czele, media czy centra opiniotwórcze. Ten personalno-instytucjonalny splot, którego liderzy doskonale się znają, nazwać można salonem”.

Wtorek 30 lipca. Gest, którego oczekiwaliśmy

PAP przekazał stanowisko prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego w sprawie przepisów dotyczących lotów służbowych. „Marszałek Marek Kuchciński wykonał gest, którego oczekiwaliśmy od niego, czyli wpłacił 15 tys. zł na cele charytatywne. Natomiast jeśli chodzi o całość problemu, to uważamy, że trzeba się liczyć z oczekiwaniami społecznymi i w związku z tym zwróciłem się do ministra obrony i szefa Kancelarii Premiera, bo tutaj mogę działać tylko jako szef partii, ale poproszę o to także prezydenta, żeby zwrócił się do szefa swojej kancelarii, aby odpowiednie przepisy regulujące te sprawy zostały stworzone” – oświadczył Kaczyński.

Wtorek 30 lipca. Kancelaria Sejmu nie wykonuje wyroku NSA

Kancelaria Sejmu nie wykonała wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego nakazującego jej ujawnienie list osób, które rekomendowały kandydatów do nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Tymczasowy zakaz ujawniania list wydał prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Jan Nowak, który 29 lipca br. wszczął postępowanie w sprawie list poparcia na wniosek jednego z członków KRS Macieja Nawackiego. „Celem postępowania jest wyjaśnienie czy ujawnienie danych osobowych sędziów jest zgodne z ustawą oraz prawem UE – poinformowała Kancelaria. Nawacki ujawnił, że sam poparł własną kandydaturę.

O dostęp do wykazu osób, które poparły kandydatury członków KRS wystąpiły organizacje pozarządowe i obywatele. Szefowa Kancelarii Sejmu Agnieszka Kaczmarska w lutym 2018 roku odmówiła dostępu, natomiast minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro ujawnił listy z wymazanymi nazwiskami.

Środa 31 lipca. PiS zmienia kodeks wyborczy

O ważności wyborów będzie orzekać cały skład Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego – zgodnie z nowelizacją kodeksu wyborczego według projektu PiS przegłosowanego przez Sejm. Poprzednio ważność wyborów stwierdzała Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych SN, którą zlikwidowała ustawa o Sądzie Najwyższym z grudnia 2017, przyznając te uprawnienia nowopowołanej Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN. Znowelizowana ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Przedstawiciele opozycji stwierdzili, że nowelizacja odbyła się w trybie niezgodnym z regulaminem Sejmu, który stanowi, że pierwsze czytanie może się odbyć nie wcześniej niż 30. dnia od dostarczenia posłom projektu, a pierwsze czytanie projektów zmian w kodeksach po 14 dniach od dostarczenia ich treści posłom. Projekt nowelizacji posłowie PiS zgłosili 16 lipca.

Środa 31 lipca. Dymisja wiceministra zdrowia

Wiceminister zdrowia Zbigniew J. Król podał się do dymisji. Powodem dymisji, według radia RMF FM, jest zła sytuacja w psychiatrii, zwłaszcza dziecięcej i problemy we wdrażaniu Narodowego Planu dla Chorób Rzadkich.

Czwartek 1 sierpnia. Tęczowa zaraza

Arcybiskup Marek Jędraszewski podczas mszy w bazylice Mariackiej w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego powiedział: „Czerwona zaraza już po naszej ziemi nie chodzi. Co wcale nie znaczy, że nie ma nowej, która chce opanować nasze dusze, serca i umysły. Nie marksistowska, bolszewicka, ale zrodzona z tego samego ducha – neomarksistowska. Nie czerwona, ale tęczowa”.

Czwartek 1 sierpnia. Były wiceminister zatrzymany

Prokuratura Krajowa poinformowała, że CBA zatrzymała byłego wiceministra środowiska w latach 2014-2015 Janusza O. i biznesmena Marcina M. Obydwu zarzuca się przestępstwa korupcji w okresie od września 2015 do stycznia 2016 roku.

Piątek 2 sierpnia. Prezydent obejmuje patronat nad rocznicą Brygady Świętokrzyskiej

Prezydent Andrzej Duda objął patronatem obchody 75. rocznicy powstania Brygady Świętokrzyskiej, które odbędą się 11 sierpnia w Warszawie. Uroczystość organizuje Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Zarząd Główny Związku NSZ. Brygada Świętokrzyska była oddziałem Narodowych Sił Zbrojnych, kierowanych przez skrajnie prawicową Organizację Polską (konspiracyjną kontynuację ONR). NSZ odmówił scalenia się z Armią Krajową, nie podporządkował się rządowi polskiemu na wychodźstwie ani Polskiemu Państwu Podziemnemu. W 1945 r. Brygada Świętokrzyska uciekła z Polski we współpracy z armią niemiecką.

Piątek 2 sierpnia. 100 lotów marszałka

Marszałek Sejmu Marek Kuchciński odbywał „loty specjalne” z rodziną również w 2018 roku – poinformowało Radio Zet. Podczas lotu śmigłowcem wojskowym do Rzeszowa na weekend 15-16 września towarzyszył mu syn. W tym terminie w Strachocinie koło Sanoka miało miejsce wyjazdowe posiedzenie klubu PiS. 27 grudnia 2018 roku marszałek Kuchciński poleciał z synem i córką z Rzeszowa do Warszawy rządowym samolotem Gulfstream. Z raportu Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych o lotach Kuchcińskiego od marca 2018 roku, który ujawniła Platforma Obywatelska, wynika, że wykonał on w ciągu półtora roku ok. 100 lotów wojskowymi statkami powietrznymi.

;

Udostępnij:

Jan Skórzyński

Historyk i politolog, wykładowca Collegium Civitas. W PRL uczestnik ruchu opozycyjnego, jeden z założycieli Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie. Pracował w redakcjach „Przeglądu Katolickiego”, „Tygodnika Solidarność”, „Spotkań”, był zastępcą redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej” i szefem dodatku „Plus-Minus” (2000-2006). Jest redaktorem naczelnym pisma naukowego „Wolność i Solidarność”. Napisał m.in. „Rewolucję Okrągłego Stołu”, biografię Lecha Wałęsy, historię Komitetu Obrony Robotników, „Krótką historię Solidarności 1980-1989”. Ostatnio wydał „Nie ma chleba bez wolności. Polski sprzeciw wobec komunizmu 1956-1980”. Jego książki były trzykrotnie nominowane do Nagrody Historycznej im. Kazimierza Moczarskiego.

Komentarze