0:000:00

0:00

Prawa autorskie: Franciszek Mazur / Agencja GazetaFranciszek Mazur / A...

Warto „spisywać czyny” odważnych sędziów. Zrobiłam to w książce „Sędziowie mówią. Zamach PiS na wymiar sprawiedliwości”. I sporządziłam listę takich sędziów. Teraz przekazuję ją Archiwum Osiatyńskiego. Będzie na bieżąco uzupełniana - pisze Ewa Siedlecka.

Oto jej wstęp do listy, a właściwie do trzech list:

  1. 108 sędziów, którzy wydali wyroki nie po myśli "władzy";
  2. 30 sędziów szczególnie aktywnych w środowisku;
  3. 18 sędziów, których już spotkały represje.

Kiedy w 2016 roku PiS zaczynał „dobrą zmianę” w sądownictwie liczył na poparcie dużej części, jeśli nie większości sędziów sądów rejonowych, który stanowią ok 90. proc. sędziów sądów powszechnych.

Obiecywał im awanse, zniszczenie „układu”, który – w przekonaniu części sędziów blokował ich awanse. Początkowo sędziowie brali to za dobrą monetę. Wkrótce jednak okazało się, że zmiany zmierzają do zwiększenia politycznej kontroli nad sądownictwem. A przykład tego, co stało się z Trybunałem Konstytucyjnym pokazał, czego władza PiS oczekuje od sędziów.

Niektórzy awansowali...

Mimo to część sędziów miała nadzieję, że dzięki nowej władzy awansuje. I tak się stało: dostali stanowiska funkcyjne w sądach, w tym prezesów i wiceprezesów, delegacje z dodatkami mieszkaniowymi, zostali członkami Krajowej Rady Sądownictwa, dostali posady w Ministerstwie Sprawiedliwości, zostali Komisarzami Wyborczymi (pensja – ponad 5 tys. miesięcznie, oprócz płacy sędziego).

Zostali sędziami Sądu Najwyższego (czasem prosto z sądu rejonowego), lub awansowali – dzięki nowej KRS, do sądów wyższych instancji. Są wśród nich niedawni członkowie Stowarzyszenia Iustitia. Najbardziej spektakularny transfer to Łukasz Piebiak, który przesiadł się z fotela członka Zarządu Iustitii, na fotel wiceministra sprawiedliwości, tworzy i wdraża „dobrą zmianę” w sądach.

Były rzecznik Iustitii Rafał Puchalski z Sądu Rejonowego w Jarosławiu, został delegowany do ministerstwa, by potem zostać członkiem Krajowej Rady Sądownictwa i prezesem Sądu Okręgowego w Rzeszowie.

Maciej Nawacki został powołany przez ministra Ziobrę na prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie i wybrany do KRS. Marek Jaskulski, sędzia Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto (i b. prezes poznańskiego oddziału Iustitii), został wybrany do KRS.

Dariusz Drajewicz – też wybrany do KRS i, jako sędzia sądu rejonowego, awansowany na wiceprezesa Sądu Okręgowego w Warszawie, a potem delegowany do Sądu Apelacyjnego. Konrad Wytrykowski w ramach „dobrej zmiany” z Sądu Okręgowego w Legnicy awansował na prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie, a potem wybrany został do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. To tylko niektóre z transferów członków Stowarzyszenia Iustitia w ramach „dobrej zmiany”.

...inni odrzucili "dobrą zmianę"

Jednak znakomita większość sędziów nie wzięła udziału w tym rozdawnictwie posad i awansów. A stowarzyszenia sędziowskie odrzuciły „dobra zmianę”. I wykluczyły sędziów, którzy przyjęli stanowiska od władzy. PiS być może liczył, że powstanie jakieś sędziowskie stowarzyszenie, które poprze "reformy", na którego stanowiska można się będzie powoływać tak, jak na stanowiska i poparcie „Solidarności” Piotra Dudy. Nic takiego się nie stało.

Zamiast tego sędziowie protestują przeciwko niszczeniu niezależności sądownictwa i próbom łamania sędziowskiej niezawisłości.

Aktywiści sędziowscy są nieliczni – może 150 w skali kraju. Przypomina to opozycję lat 70.

Ryzykują wydalenie z zawodu, które ułatwiają nowe przepisy o postępowaniu dyscyplinarnym.

„Strachu nie odczuwam, bo nie wyobrażam sobie że mógłbym się zachowywać inaczej. W czasie wojny mówiono, że najlepszym żołnierzem jest ten, który nie liczy na to, że wróci do domu. Wtedy walczy najlepiej na polu walki, bo nie żyje nadzieją, że przeżyje.

Już się pożegnał ze wszystkimi i uważa, że umarł. Można powiedzieć, że wchodząc w to wszystko przyjąłem założenie, że najgorsze musi się stać” – mówi sędzia Bartłomiej Przymusiński, członek Zarządu Stowarzyszenia Iustitia w mojej książce „Sędziowie mówią. Zamach PiS na wymiar sprawiedliwości”.

I nie są to słowa przesadzone zważywszy, że władza robi postępowania dyscyplinarne sędziom nawet za akcje edukacyjne, jak symulacje rozpraw organizowane dla dzieci i młodzieży.

Nadają ton środowisku

Sędziów aktywnie walczących jest niewielu, ale to oni nadają ton całemu środowisku. Oni ustanawiają standard tego, co wypada sędziemu, a za co trzeba się wstydzić. Np. za branie stanowisk po wyrzuconych przez władze PiS koleżankach i kolegach, za ubieganie się o awanse rozdzielane przez nową Krajową Radę Sądownictwa, a wcześniej – za wzięcie udziału w konkursie do owej Rady, po bezprawnym rozwiązaniu poprzedniej.

To garstka odważnych sędziów inicjuje uchwały zgromadzeń poszczególnych sądów, okręgów i apelacji w obronie sądów, Sądu Najwyższego, Konstytucji, i żądające dymisji nowej Krajowej Rady Sądownictwa. A potem cierpliwie namawia innych sędziów do przyjścia na zgromadzenie i zagłosowania „za”.

Znakomita większość sędziów nie działa w stowarzyszeniach, nie „stoi ze świeczką” w proteście pod sądami, ale po prostu robi swoje, to znaczy sądzi.

I kluczowe jest, by w tym sądzeniu nie ulegali oczekiwaniom władzy. Bo wtedy sędzia sprzeniewierza się swojej służbie.

Niebezpieczne zajęcie

Sądzenie zgodnie z prawem i sumieniem staje się w Polsce PiS niebezpiecznym dla sędziów zajęciem. Ale – i to jest m.in. zasługa sędziów walczących – też oczekiwanym standardem. Sędziowie coraz częściej przywołują w swoich orzeczeniach Konstytucję, Konwencję Praw Człowieka czy unijną Kartę Praw Podstawowych.

Sądy w okręgach, w których aktywnie działa obywatelska opozycja, wykreowały już opartą na konstytucji inię orzeczniczą w sprawach dotyczących wolności słowa i zgromadzeń.

Represje są

Sędziowie mają świadomość, że za orzekanie wbrew oczekiwaniom władzy grożą im represje: przeniesienie do innego wydziału, stworzenie gorszych warunków pracy - np. nieprzydzielenie asystenta i obsługi sekretarskiej, nękanie kontrolami, odpowiedzialność dyscyplinarna do wydalenia z zawodu łącznie.

To, co powinno być standardem: orzekanie zgodnie z prawem i sumieniem, staje się aktem odwagi.

Spisywać czyny

Dlatego warto „spisywać czyny” odważnych sędziów. Zrobiłam to w książce „Sędziowie mówią. Zamach PiS na wymiar sprawiedliwości”. I sporządziłam listę takich sędziów. Teraz przekazuję ją Archiwum Osiatyńskiego. Będzie na bieżąco uzupełniana.

Od redakcji OKO.press: Listy sędziów znajdą się w dziale praworządność "Alfabetu buntu", projektu Archiwum Osiatyńskiego, realizowanego wspólnie z OKO.press, "Gazetą Wyborczą" i "Polityką".

Na przedstawionych listach są tylko czynni sędziowie. Nie ma więc zaangażowanych w obronę praworządności adwokatów (np. działających w Inicjatywie Obywatelskiej „Wolne Sądy”), radców prawnych, odważnych prokuratorów (np. ze Stowarzyszenia Prokuratorów „LEX super omnia”), działaczy organizacji pozarządowych występujących w obronie praworządności, np. z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Instytutu Prawa i Społeczeństwa INPRIS, Amnesty International czy Fundacji im. Stefana Batorego. Nie ma sędziów w stanie spoczynku, nawet gdy są autorytetami moralnymi środowiska, jak prof. Adam Strzembosz, czy prof. Ewa Łętowska.

SĘDZIOWIE, KTÓRZY WYDALI WYROKI W ZGODZIE Z PRAWEM I SUMIENIEM, ALE WBREW OCZEKIWANIU WŁADZY

To lista 108 sędziów niewyczerpująca, oparta w dużej części na doniesieniach mediów i dokumentacji Obywateli RP. Niektórzy z tych sędziów - szczególnie sądów rejonowych w Warszawie, wydali więcej wyroków w sprawach obywatelskich protestów, niż to uwzględniono na tej liście.

Ta lista powstała bez wiedzy i zgody sędziów na niej umieszczonych.

B

Anna Bator-Ciesielska SSO w Warszawie - utrzymała w mocy postanowienie sądu I instancji o umorzeniu postępowania wykroczeniowego za zakłócanie miesięcznicy smoleńskiej 10 lipca 2017 r., (XI W 4304/17)

Agnieszka Berezowska SSR dla Warszawy–Żoliborza – m.in. umorzyła sprawę o protesty pod Sejmem w lipcu 2017r.

Bohdan Bieniek SSN– odpowiedź na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego: SN potwierdził, że prezydent miasta może się odwoływać od decyzji wojewody o zakazie zgromadzenia mającego się odbyć w pobliżu „zgromadzenia cyklicznego” (miesięcznicy smoleńskiej). Władze Warszawy rejestrowały takie zgromadzenia w pobliżu. Był też w składzie, który uznał za niedopuszczalne cofniecie przez ZUS skargi kasacyjnej, która stała się powodem pytania prejudycjalnego do Trybunału Sprawiedliwości UE o zgodność z prawem Unii wcześniejszego posłania na emeryturę sędziów SN. I w innym składzie, który ponowił te pytania po wycofaniu skargi kasacyjnej, na tle której zadano pierwsze pytanie

Łukasz Biliński SSR Warszawa Śródmieście– kilkaset prowolnościowych postanowień w „obywatelskich” sprawach wykroczeniowych. Min. orzekł, że blokowanie miesięcznic smoleńskich nie było wykroczeniem blokowania legalnego zgromadzenia, bo miesięcznice nie są zgromadzeniami w sensie ustawy o zgromadzeniach

Anna Brzóska SSR w Oświęcimiu - uznała, że nie było podstaw do zatrzymania Sebastiana K., kierowcy, z którego samochód uczestniczył w wypadku kolumny rządowej z premier Beatą Szydło w kwietniu 2017

C

Krzysztof Chmielewski SSO w Warszawie – m.in. wydał prawomocny wyrok uniewinniający (X Ka 1113/17), za wejście Obywateli RP na teren Sejmu. Umorzył też postępowanie za protest pod Sejmem w lipcu 2017.

Paweł Chodkowski SSR dla Wrocławia – m.in. uniewinnił działacza, który wystawił przed komendą policji przy ul. Trzemeskiej we Wrocławiu transparenty o treści: „Mamy prawa logiki, prawa fizyki, prawa człowieka” oraz „Nie damy się zastraszyć”. I w sprawach o (skuteczną) blokadę przemarszu ONR-u 11 listopada 2017.

Dominik Czeszkiewicz SSR w Suwałkach– uniewinnienie działaczy KOD za zakłócenie spotkania z Anną Marią Anders, które odbywało się mimo ciszy wyborczej.

D

Justyna Dałkowska SSR dla Warszawy Śródmieścia – umorzyła postępowanie za blokowanie przemarszu ONR (XI W 2116/17).

Alina Dominiak SWSA w Gdańsku – rozpatrzyła pozytywnie 7 skarg złożonych przez miasto Gdańsk na zarządzenia zastępcze wojewody pomorskiego zmieniające nazwy siedmiu gdańskich ulic na mocy tzw. ustawy dekomunizacyjnej.

Małgorzata Drewin SSR dla Warszawy Śródmieścia – m.in. stwierdziła bezzasadne zatrzymanie Obywatela RP. Była też w składzie, który skazał Mariusza Kamińskiego i innych za prowokację w ministerstwie rolnictwa.

Magdalena Dziekańska SSR dla Warszawy Śródmieścia m.in. uznała za niezasadne zatrzymanie przez policję Obywateli RP w Warszawie na ul. Smolnej, gdzie zebrali się, żeby podjąć próbę zablokowania marszu ONR-u 11 listopada 2017.

E

Magdalena El-Hagin, Sąd Okręgowy w Gdańsku, orzekła, że Krzysztof Wyszkowski ma przeprosić Lecha Wałęsę za nazwanie go Bolkiem

F

Jolanta Frańczak sędzia SN – była w składzie, który odpowiedział na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Warszawie. SN w tej uchwale potwierdził, że prezydent miasta może się odwoływać od decyzji wojewody o zakazie zgromadzenia mającego się odbyć w pobliżu „zgromadzenia cyklicznego” (miesięcznicy smoleńskiej). Władze Warszawy rejestrowały takie zgromadzenia, wojewoda ich zakazywał. Była też w składzie, który 19 września 2018 zadał pytanie prejudycjalne Trybunałowi Sprawiedliwości UE zmierzające do ustalenia, czy mianowanie i opiniowanie sędziów przez nową Krajową Radę Sądownictwa „daje rękojmię niezależności od władzy ustawodawczej i wykonawczej” sądów i niezawisłości sędziów

Alicja Fronczyk SSO w Warszawie - obecnie SA w Warszawie. We wrześniu 2016 roku wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki groził jej na sali rozpraw postępowaniem dyscyplinarnym za odrzucenie jego wniosku o umorzenie sprawy cywilnej przeciw niemu za wypowiedź z sejmowej mównicy, bo chroni go immunitet poselski (groźby nie spełnił).

G

Izabella Gabriel SSR Sąd Rejonowy dla Wrocławia Śródmieścia - orzeka w sprawach przeciwko wrocławskiej opozycji ulicznej wydając prokonstytucyjne i prowolnościowe orzeczenia.

Urszula Gołębiewska-Budnik SSR dla Warszawy Śródmieścia – zatrzymanie Obywatela RP protestującego przeciw marszowi ONR 11 listopada było niezasadne i nieprawidłowe.

Katarzyna Gonera SSN - była w składzie, który odpowiedział na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Warszawie. SN w tej uchwale potwierdził, że prezydent miasta może się odwoływać od decyzji wojewody o zakazie zgromadzenia mającego się odbyć w pobliżu „zgromadzenia cyklicznego” (miesięcznicy smoleńskiej). Władze Warszawy rejestrowały takie zgromadzenia, wojewoda ich zakazywał.

Jerzy Grubba SSN – był w składzie Sądu Najwyższego, który na pytanie prawne dotyczące tego, czy można poszerzać kontrolę operacyjną na przestępstwa niewymienione w ustawie o policji (PiS wprowadził taką nowelizację do kpk). odpowiedział, że nie można poszerzać. Prokurator krajowy Bogdan Święczkowski oświadczył, że prokuratura się tej uchwale SN nie podporządkuje (Sygn. akt I KZP 4/18).

Adam Grzejszczak SSR Warszawa Śródmieście – rozpatrywał odwołanie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka od postanowienia prokuratury o umorzeniu postępowania w sprawie niepublikowania wyroków Trybunału Konstytucyjnego przez premier Beatę Szydło. Sąd nakazał wznowić postępowanie. Uznał, że: – brak publikacji przez premier Szydło wyroków Trybunału Konstytucyjnego był działaniem na szkodę interesu publicznego, – premier nie ma prawa oceniać, czy wyroki Trybunału zostały wydane prawidłowo, – wyroki Trybunału są ostateczne i podlegają publikacji niezwłocznie, – prokuratura odmówiła wszczęcia postępowania na podstawie dowolnych domniemań, nie przesłuchała nawet osób odpowiedzialnych za brak publikacji.

H

Beata Hetmańczyk SSO w Opolu - nie przychyliła się do wniosku Patryka Jakiego (wiceministra sprawiedliwości) o umorzenie postępowania, bo chroni go immunitet poselski. Chodziło o pozew o ochronę dóbr osobistych mieszkanki gminy Dobrzeń Wielki, która działała w ruchu obywatelskiego sprzeciwu przeciw przyłączeniu tej gminy do Opola, co forsował Jaki.

Marek Hibner, SSA w Poznaniu - był w składzie, który orzekł, że sąd nie może brać pod uwagę dowodów uzyskanych przez prokuraturę z kontroli operacyjnej, jeśli nie dotyczą przestępstwa ujętego w katalogu wymienionym w ustawie o policji. Sąd w ten sposób zinterpretował przepis uchwalony z inicjatywy PiS-u, który miał poszerzyć możliwość kontroli operacyjnej na przestępstwa nieobjęte kontrolą operacyjną.

Jacek Hyla SWSA w Gdańsku - uznał 7 skarg złożonych przez miasto Gdańsk na zarządzenia zastępcze wojewody pomorskiego zmieniające nazwy siedmiu gdańskich ulic na mocy tzw. ustawy dekomunizacyjnej.

I

Józef Iwulski SSN – był w składzie odpowiadającym na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Warszawie: SN potwierdził, że prezydent miasta może się odwoływać od decyzji wojewody o zakazie zgromadzenia mającego się odbyć w pobliżu „zgromadzenia cyklicznego” (miesięcznicy smoleńskiej). Władze Warszawy rejestrowały takie zgromadzenia „w pobliżu”.

J

Mariusz Jackowski SSO w Warszawie – m.in. utrzymał w mocy postanowienie sądu I instancji wobec obwinionych o blokowanie drogi podczas protestów w obronie niezależności sądów w lipcu 2017 (XI W 3872/17).

Monika Jankowska SSO w Warszawie – uniewinniła Obywateli RP od zarzutu naruszenia miru domowego Marszałka Sejmu przez wkroczenie na teren Sejmu (X Ka 1420/17).

Sławomir Jęksa, sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu, 24 września 2018 roku podtrzymał uniewinnienie żony prezydenta Poznania Joanny Jaśkowiak od zarzutu użycia publicznie słów wulgarnych („jestem wkur...”) w przemówieniu podczas demonstracji w obronie konstytucji. W uzasadnieniu powiedział, że czyn obwinionej nie jest poważny z punktu widzenia przesłanek prawnych i że jego ocena jest niemożliwa bez uwzględnienia okoliczności politycznych: „Mamy ciąg naruszeń konstytucji związanych z ograniczaniem wolności zgromadzeń, przejmowaniem instytucji konstytucyjnych takich jak Trybunał Konstytucyjny, Krajowa Rada Sądownictwa czy Sąd Najwyższy, naruszaniem zasady trójpodziału władzy, odmową publikowania orzeczeń TK, stosowaniem prawa łaski w ramach trwającego postępowania karnego, wprowadzaniem nieuprawnionych osób do TK”. Rzecznik dyscyplinarny zarzucił mu „uchybienie godności zawodu poprzez naruszenie zasady apolityczności oraz zasad etyki zawodowej przynoszących ujmę godności sędziego i podważających zaufanie do jego niezawisłości i bezstronności”.

K

Jakub Kamiński SSR Warszawa Śródmieście - wydał wyrok uniewinniający (II K 362/17) za wejście na teren Sejmu RP, 30 listopada 2017. Umorzył postępowanie przeciwko Obywatelom RP protestującym pod Sejmem w lipcu 2017.

Danuta Kania SWSA w Warszawie – była w składzie, który uchylił decyzję marszałka Sejmu o odmowie udostępnienia list poparcia dla kandydatów do KRS. Uznała, że składających podpisy nie obowiązuje ochrona prywatności.

Grzegorz Kapera SSA we Wrocławiu - był w składzie, który orzekł, że dowody zdobyte z przekroczeniem granic prowokacji są nielegalne. Czyli zakwestionował uchwalony przez PiS przepis nakazujący sądowi uznawać dowody zdobyte z naruszeniem prawa.

Michał Karczewski SSR w Szczecin Prawobrzeże i Zachód – był jednym z sędziów, którzy 22 sierpnia 2017 odmówili aresztowania byłych prezesów Zakładów Azotowych "Police", z powodu zbyt słabych dowodów. Zbigniew Ziobro oświadczył, że sąd „nie zrozumiał istoty przestępstwa” i sugerował, że sędziowie działają na szkodę śledztwa.

Renata Kielak-Komorowska SSR dla Warszawy Żoliborza - umorzyła postępowanie 27 grudnia 2017 przeciwko czworgu Obywatelom RP, którzy 22 sierpnia 2017 pikietowali przed komendą policji przy ul. Rydygiera w Warszawie. „Władze powinny chronić i ułatwiać odbywanie spontanicznych zgromadzeń tak długo, jak długo mają one pokojowy charakter” napisała sędzia w uzasadnieniu.

Halina Kiryło SSN – była w składzie Sądu Najwyższego, który zadał pytanie prejudycjalne Trybunałowi Sprawiedliwości UE w sprawie obniżenia wieku stanu spoczynku sędziów SN.

Marek Kordowiecki, SSA w Poznaniu - był w składzie, który orzekł, że sąd nie może brać pod uwagę dowodów uzyskanych przez prokuraturę z kontroli operacyjnej, jeśli nie dotyczą przestępstwa ujętego w katalogu wymienionym w ustawie o policji. Sąd w ten sposób zinterpretował przepis uchwalony z inicjatywy PiS-u, który miał poszerzyć możliwość kontroli operacyjnej na przestępstwa nieobjęte kontrolą operacyjną.

Justyna Koska-Janusz SSR dla Warszawy-Śródmieścia - uznała za niezasadne zatrzymanie przez policję Obywateli RP w Warszawie na ul. Smolnej, gdzie zebrali się, żeby podjąć próbę zablokowania marszu ONR-u 11 listopada 2017 roku. Skierowała do prokuratury sygnalizację o możliwości przekroczenia przez policje uprawnień. Złożyła też pozew o ochronę dóbr osobistych przeciw ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze za nazwanie jej nieudolną.

Andrzej Kołodziej SWSA w Warszawie – był w składzie, który uchylił decyzję marszałka Sejmu o odmowie udostępnienia list poparcia dla kandydatów do KRS. Uznał, że składających podpisy nie obowiązuje ochrona prywatności.

Zbigniew Korzeniowski, sędzia Izby Pracy SN, był w składzie, który 3 października 2018 zwrócił się z pytaniami prejudycjalnymi do Trybunału Sprawiedliwości UE zmierzającym do ustalenia zgodności z prawem unijnym wysłania na wcześniejszą emeryturę sędziów Sądu Najwyższego.

Andrzej Kuryłek SSO w Warszawie – wydał wyrok, w którym nakazał ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze przeprosić sędzię Justynę Koskę-Janusz za nazwanie jej nieudolną na stronie internetowej ministerstwa.

Anna Kuzaj SSR dla Warszawy-Śródmieścia – uznała zatrzymania Obywateli RP za niezasadne i nieprawidłowe.

Jerzy Kuźniar SSN – był w składzie, który odpowiedział na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Warszawie. SN potwierdził, że prezydent miasta może się odwoływać od decyzji wojewody o zakazie zgromadzenia mającego się odbyć w pobliżu „zgromadzenia cyklicznego” (miesięcznicy smoleńskiej). Władze Warszawy rejestrowały takie zgromadzenia „w pobliżu”.

Anna Kwiatkowska SSR dla Warszawy-Śródmieścia - uznała za niezasadne zatrzymanie przez policję Obywateli RP w Warszawie na ul. Smolnej. Obywatele zebrali się w tym miejscu, żeby podjąć próbę zablokowania marszu ONR-u 11 listopada 2017.

Ł

Sebastian Ładoś SSR dla mst. Warszawy (obecnie prezes SR dla Warszawy Woli) nakazał sądowi pierwszej instancji merytoryczne rozpatrzenie skargi działaczki Obywateli RP przetrzymywanej 3 godziny pod pozorem legitymowania: „Należy uznać, że faktycznie doszło do zatrzymania skarżącej w stricte procesowym znaczeniu”.

Wojciech Łączewski SSR dla Warszawy Śródmieścia – był w składzie, który skazał Mariusza Kamińskiego za nadużycie władzy podczas prowokacji w ministerstwie rolnictwa.

M

Ewa Maciejewska SSO w Łodzi – zadała pytanie prejudycjalne Trybunałowi Sprawiedliwości na tle sprawy przeciwko wojewodzie łódzkiemu wytoczonej przez miasto Łowicz o wypłatę 2,4 mln złotych zaległych dotacji (administracja centralna dzieli dotacje unijne). Sędzia pyta TSUE, czy ma zagwarantowane wymagane prawem Unii warunki do bezstronnego, niezawisłego orzekania w sprawie, w której interes ma Skarb Państwa, a jednocześnie tak skonstruowano postępowanie dyscyplinarne wobec sędziów, że jest ono kontrolowane przez władzę wykonawczą.

Paweł Macuga SSR dla Warszawy Śródmieścia – umorzył postępowanie za blokowanie drogi pod Sejmem 17 grudnia 2016 roku po tzw. głosowaniu kolumnowym.

Łukasz Malinowski, SSR dla Warszawy-Mokotowa, 25 października 2018 uniewinnił działacza opozycji ulicznej obwinionego o blokowanie wjazdu do siedziby Krajowej Rady Sądownictwa w kwietnia 2018.

Natalia Maszkiewicz SSR dla Warszawy Śródmieścia – uchyliła zakaz wojewody mazowieckiego kontrmiesięcznicy organizowanej przez stowarzyszenie TAMA.

Marian Marcinkowski SSR dla Warszawy Woli – zwrócił prokuraturze akt oskarżenia biegłego w sprawie „doktora G.”, czyli jednej z najważniejszych spraw dla obecnego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry z czasów poprzednich rządów PiS. Sprawa biegłego, prof. Ryszarda J., to pierwsza zanana sprawa, w której prokuratura usiłuje zastosować nowy przepis pozwalający ukarać biegłego za „fałszywą opinię”. Nie wiadomo, kto i w jaki sposób miałby prawdziwość opinii biegłego weryfikować. To grozi dowolnymi interpretacjami prokuratury i wszczynaniem postępowań w celu wywołania „efektu mrożącego” wobec biegłych: żeby wydawali opinie oczekiwane przez prokuraturę.

Jarosław Matras SSN – był w składzie Sądu Najwyższego, który na pytanie prawne dotyczące tego, czy można rozciągać kontrolę operacyjną na przestępstwa niewymienione w ustawie o policji (PiS wprowadził taką nowelizacje do kpk) odpowiedział, że nie można. Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski odpowiedział, że prokuratura się tej uchwale SN nie podporządkuje (Sygn. akt I KZP 4/18).

Lidia Merska SSR w Giżycku - (Sygn. Akt VW 132/17) uwolniła grupę obywateli, która podczas uchwalania latem 2017 roku ustaw „sądowych” protestowała umieszczając plakaty z napisami na biurze miejscowego senatora z PiS „Wyborco, masz prawo zmienić zdanie”, „Patrzymy wam na ręce”, „Nie ma wakacji od demokracji”, „Ja bez żadnego trybu, panie marszałku”. Uzasadniła: „Obywatele mają prawo oceniać działalność legislacyjną władzy oraz wprowadzanie konkretnych rozwiązań, jest to w interesie społeczeństwa obywatelskiego w demokratycznym państwie”.

Małgorzata Micorek-Wagner SSA w Warszawie - była w składzie, który uznał, że wojewoda nie może zakazywać zgromadzeń zgłaszanych w trybie uproszczonym. Chodziło o kontrmiesięcznice organizowane przez stowarzyszenie Obywatele Solidarni w Akcji.

Dawid Miąsik, sędzia Izby Pracy Sądu Najwyższego, był w składzie, który uznał za niedopuszczalne cofniecie przez ZUS skargi kasacyjnej, która stała się powodem pytania prejudycjalnego do Trybunału Sprawiedliwości UE o zgodność z prawem Unii wcześniejszego posłania na emeryturę sędziów SN.

Marzena Miąskiewicz SSA w Warszawie – była w składzie, który uznał, że wojewoda nie może zakazywać zgromadzeń zgłaszanych w trybie uproszczonym. Chodziło o kontrmiesięcznice organizowane przez stowarzyszenie Obywatele Solidarni w Akcji.

Kinga Misiukiewicz SSR Szczecin Prawobrzeże i Zachód - była jednym z sędziów, którzy 22 sierpnia 2017 roku odmówili aresztowania byłych prezesów Zakładów Azotowych "Police", z powodu zbyt słabych dowodów. Zbigniew Ziobro oświadczył, że sąd „nie zrozumiał istoty przestępstwa” i sugerował, że sędziowie działają na szkodę śledztwa.

Grzegorz Miśkiewicz SSO w Warszawie - utrzymał w mocy postanowienie sądu I instancji umarzające postępowanie wobec 3 osób obwinionych o zakłócanie niezakazanej demonstracji 10 czerwca 2017 ( XI W 2595/17).

Łukasz Mrozek SSR dla Warszawy Śródmieścia - był w składzie, który skazał Kamińskiego i innych za prowokację w ministerstwie rolnictwa.

Urszula Myśliwska SSO w Warszawie - m.in. utrzymała w mocy postanowienie sądu I instancji o umorzeniu sprawy o blokowanie miesięcznicy smoleńskiej (XI W 3679/17).

N

Piotr Nowak SSR dla Warszawy Żoliborza – umorzył sprawę o ukaranie obywateli za demonstracje pod domem Jarosława Kaczyńskiego. Uznał, że nie był to czyn „społecznie szkodliwy”, a więc nie było wykroczenia.

O

Izabela Ostrowska SWSA w Warszawie – uchyliła decyzję wojewody o połączeniu muzeów Westerplatte i II Wojny Światowej, na którym to połączeniu zależało PiS-owi, ponieważ pozwalało na przejęcie Muzeum II Wojny Światowej bez zgody Rady Muzeum i zmianę zbyt mało patriotycznej – zdaniem PiS wystawy (VII SA/Wa 2411/16).

Monika Orzechowska SSR w Szczecin Prawobrzeże i Zachód – była jednym z sędziów, którzy 22 sierpnia 2017 roku odmówili aresztowania byłych prezesów Zakładów Azotowych "Police", z powodu zbyt słabych dowodów. Zbigniew Ziobro oświadczył, że sąd „nie zrozumiał istoty przestępstwa” i sugerował, że sędziowie działają na szkodę śledztwa.

P

Zdzisław Pachowicz SSA we Wrocławiu - był w składzie, który orzekł, że dowody zdobyte z przekroczeniem granic prowokacji są nielegalne. Czyli zakwestionował uchwalony przez PiS przepis nakazujący sądowi uznawać dowody zdobyte z naruszeniem prawa.

Maciej Pacuda SSN – był w składzie, który zadał pytanie prejudycjalne Trybunałowi Sprawiedliwości w sprawie obniżenia wieku emerytalnego sędziów SN.

Agnieszka Pawłowska SSR w Oświęcimiu – nie zgodziła się na warunkowe umorzenie postępowania przeciwko Sebastianowi K., za domniemane spowodowanie wypadku kolumny wiozącej premier Szydło. Prokuratura chciała umorzenia, żeby nie badano odpowiedzialności kierowców BOR-u.

Marek Pietruszyński SSN – był w składzie Sądu Najwyższego, który na pytanie prawne dotyczące tego, czy można poszerzać kontrole operacyjną na przestępstwa niewymienione w ustawie o policji (PiS wprowadził taką nowelizacje do kpk) odpowiedział, że nie można. Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski odpowiedział, że prokuratura się tej uchwale SN nie podporządkuje (Sygn. akt I KZP 4/18).

Agnieszka Poświata SSR w Szczecin Prawobrzeże i Zachód – była jednym z sędziów, którzy 22 sierpnia 2017 roku odmówili aresztowania byłych prezesów Zakładów Azotowych "Police", z powodu zbyt słabych dowodów. Zbigniew Ziobro oświadczył, że sąd „nie zrozumiał istoty przestępstwa” i sugerował, że sędziowie działają na szkodę śledztwa.

Marta Pilśnik SSR dla Warszawy Śródmieścia – orzekła, że zatrzymanie przez legitymowanie Obywatela RP protestującego przeciwko marszowi ONR było bezzasadne i nieprawidłowe.

Adam Pruszyński SSR Warszawa Śródmieście - rozpatrując zażalenia na zatrzymanie przez wielogodzinne legitymowanie demonstrantów przez policję uznał, że było to pozbawienie wolności, niezasadne i nieprawidłowe.

Izabela Pospieska, SSA w Poznaniu (II AKa 63/17) – była w składzie, który orzekł że sąd nie może brać pod uwagę dowodów uzyskanych przez prokuraturę z kontroli operacyjnej, jeśli nie dotyczą przestępstwa ujętego w katalogu wymienionym w ustawie o policji. Sąd w ten sposób zinterpretował przepis uchwalony z inicjatywy PiS, który miał poszerzyć możliwość kontroli operacyjnej na przestępstwa nieobjęte kontrolą operacyjną.

Piotr Prusinowski, sędzia Izby Pracy Sądu Najwyższego, był w składzie, który uznał za niedopuszczalne cofniecie przez ZUS skargi kasacyjnej, która stała się powodem pytania prejudycjalnego do Trybunału Sprawiedliwości UE o zgodność z prawem Unii wcześniejszego posłania na emeryturę sędziów SN.

Zbigniew Puszkarski SSN – był w składzie Sądu Najwyższego, który na pytanie prawne dotyczące tego, czy można poszerzać kontrolę operacyjną na przestępstwa niewymienione w ustawie o policji (PiS wprowadził taką nowelizacje do kpk). SN odpowiedział, że nie można. Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski odpowiedział, że prokuratura się tej uchwale SN nie podporządkuje (Sygn. akt I KZP 4/18).

R

Krzysztof Rączka SSN - był w składzie, który zadał pytanie prejudycjalne Trybunałowi Sprawiedliwości w sprawie obniżenia wieku emerytalnego sędziów SN. I w innym składzie, który ponowił te pytania po wycofaniu skargi kasacyjnej, na tle której zadano pierwsze pytanie.

Stanisław Rączkowski SSA we Wrocławiu - był w składzie, który orzekł, że dowody zdobyte z przekroczeniem granic prowokacji są nielegalne. Czyli zakwestionował uchwalony przez PiS przepis nakazujący sądowi uznawać dowody zdobyte z naruszeniem prawa.

Jerzy Rypina SNSA - wydał postanowienie w oparciu o nieopublikowany (wówczas) wyrok TK mimo, że PiS twierdził, że niepublikowane wyroki TK nie obowiązują (II FSK 1021/16).

Andrzej Rysiński SSN – był w składzie Sądu Najwyższego, który na pytanie prawne dotyczące tego, czy można poszerzać kontrolę operacyjną na przestępstwa niewymienione w ustawie o policji (PiS wprowadził taką nowelizację do kpk) odpowiedział, że nie można. Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski odpowiedział, że prokuratura się tej uchwale SN nie podporządkuje (Sygn. akt I KZP 4/18).

S

Jacek Sadomski SSA w Warszawie - był w składzie który uznał, że wojewoda nie może zakazywać zgromadzeń zgłaszanych w trybie uproszczonym. Chodziło o kontrmiesięcznice organizowane przez stowarzyszenie Obywatele Solidarni w Akcji.

Wojciech Sawicki SSR dla Wrocławia Śródmieścia - sędzia, który najczęściej orzeka w sprawach przeciwko wrocławskiej opozycji ulicznej wydając prokonstytucyjne i prowolnościowe orzeczenia.

Monika Smaga-Leśniewska SSR Poznań Stare Miasto - 16 maja 2017 odmówiła zastosowania aresztu wobec b. senatora PO senatora Józefa Piniora. Chciano ją potem przenieść do wydziału gospodarczego, ale odwołała się i Sąd Apelacyjny w Poznaniu uwzględnił odwołanie (dziś mogłaby się odwołać tylko do KRS).

Sylwia Słowiok-Janus SSR dla mst. Warszawy – orzekła, że zatrzymanie działacza Obywateli Solidarnych w Akcji w trakcie manifestacji było niezasadne i nieprawidłowe.

Romualda Spyt - była w składzie, który 19 września 2018 zadał pytanie prejudycjalne Trybunałowi Sprawiedliwości UE zmierzające do ustalenia, czy mianowanie i opiniowanie sędziów przez nową Krajową Radę Sądownictwa „daje rękojmię niezależności od władzy ustawodawczej i wykonawczej” sądów i niezawisłości sędziów.

Krzysztof Staryk sędzia SN - był w składzie, który 19 września 2018 zadał pytanie prejudycjalne Trybunałowi Sprawiedliwości UE zmierzające do ustalenia, czy mianowanie i opiniowanie sędziów przez nową Krajową Radę Sądownictwa „daje rękojmię niezależności od władzy ustawodawczej i wykonawczej” sądów i niezawisłości sędziów. 19 września 2018 zadał pytanie prejudycjalne Trybunałowi Sprawiedliwości UE zmierzające do ustalenia, czy mianowanie i opiniowanie sędziów przez nową Krajową Radę Sądownictwa „daje rękojmię niezależności od władzy ustawodawczej i wykonawczej” sądów i niezawisłości sędziów.

Andrzej Stępka SSN – był w składzie Sądu Najwyższego, który na pytanie prawne dotyczące tego, czy można poszerzać kontrolę operacyjną na przestępstwa niewymienione w ustawie o policji (PiS wprowadził taką nowelizacje do kpk) odpowiedział, że nie można. Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski odpowiedział, że prokuratura się tej uchwale SN nie podporządkuje (sygn. akt I KZP 4/18).

Iwona Strączyńska SSR delegowana do Sądu Okręgowego w Warszawie – przyznała zadośćuczynienie wysokości 2 tys. złotych za bezprawne zatrzymanie działacza Obywateli RP (XII Ko 26/18).

Jolanta Strusińska-Żukowska SSN - odpowiedź na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego: SN potwierdził, że prezydent miasta może się odwoływać od decyzji wojewody o zakazie zgromadzenia mającego się odbyć w pobliżu „zgromadzenia cyklicznego” (miesięcznicy smoleńskiej). Władze Warszawy rejestrowały takie zgromadzenia „w pobliżu”.

Iwona Szymańska SSR dla Warszawy Śródmieścia – uznała za niezasadne i nieprawidłowe zatrzymanie Obywatela RP pod siedzibą PiS na ulicy Nowogrodzkiej. To samo w sprawie zażalenia na zatrzymanie Obywateli RP, którzy zebrali się, by blokować marsz ONR-u 11 listopada. Skierowała do prokuratury sygnalizację o możliwości przekroczenia przez policję uprawnień.

Marta Szymborska SSR dla Warszawy Śródmieścia orzekła, że wbrew twierdzeniom policji, obywatele nie byli legitymowani lecz zatrzymani, i że było to zatrzymanie niezasadne i nieprawidłowe. Była także w składzie sądzącym odwołanie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka od postanowienia prokuratury o umorzeniu przez prokuraturę postępowania w sprawie niepublikowania wyroków Trybunału Konstytucyjnego przez premier Beatę Szydło. Sąd nakazał wznowić postępowanie. Uznał że: – brak publikacji przez premier Szydło wyroków Trybunału Konstytucyjnego był działaniem na szkodę interesu publicznego, – premier nie ma prawa oceniać, czy wyroki Trybunału zostały wydane prawidłowo, – wyroki Trybunału są ostateczne i podlegają publikacji niezwłocznie, – prokuratura odmówiła wszczęcia postępowania na podstawie dowolnych domniemań, nie przesłuchała nawet osób odpowiedzialnych za brak publikacji.

T

Piotr Taraszkiewicz SSR w Suwałkach - podtrzymał uniewinnienie ludzi z KOD. Jako przewodniczący wydziału karnego dostał upomnienie administracyjne za brak prawidłowego nadzoru nad sędzią Dominikiem Czeszkiewiczem, który wcześniej uniewinnił KOD-wców. Karę wymierzyła mu prezes Sądu Rejonowego w Suwałkach powołana przez Zbigniewa Ziobrę.

Monika Tkaczyk-Turek SSR dla mst. Warszawy – orzeczenie w sprawie niezasadności i nieprawidłowości zatrzymania demonstrantki podczas protestów pod Sejmem w lipcu 2017 roku.

Arkadiusz Tomczak SWSA w Warszawie – był w składzie WSA, który uznał, że skoro w wydaniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego wziął udział dubler sędziego (Muszyński), to sam wyrok jest dotknięty nieważnością, albo nie jest wyrokiem. Ale jednocześnie sędziowie uznali, że jako sąd administracyjny nie mogą stwierdzić nieważności wyroku TK. I żaden sąd, łącznie z TK, tego zrobić nie może, bo konstytucja mówi, że wyroki TK są „ostateczne”. Zdanie odrębne złożył sędzia Arkadiusz Tomczak uznając, że wyrok TK jest „nieistniejący”, a więc nie można go brać pod uwagę orzekając.

Anna Tyszkiewicz SSR dla Warszawy Śródmieścia - uznała za niezasadne zatrzymanie przez policję Obywateli RP w Warszawie na ul. Smolnej. Obywatele zebrali się, żeby podjąć próbę zablokowania marszu ONR-u 11 listopada 2017. Posłała sygnalizację do prokuratury. Była także w składzie sądzącym odwołanie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka od postanowienia prokuratury o umorzeniu przez prokuraturę postępowania w sprawie niepublikowania wyroków Trybunału Konstytucyjnego przez premier Beatę Szydło. Sąd nakazał wznowić postępowanie. Uznał że: – brak publikacji przez premier Szydło wyroków Trybunału Konstytucyjnego był działaniem na szkodę interesu publicznego, – premier nie ma prawa oceniać, czy wyroki Trybunału zostały wydane prawidłowo, – wyroki Trybunału są ostateczne i podlegają publikacji niezwłocznie, – prokuratura odmówiła wszczęcia postępowania na podstawie dowolnych domniemań, nie przesłuchała nawet osób odpowiedzialnych za brak publikacji.

Igor Tuleya SSO w Warszawie - nakazał wszczęcie umorzonego przez prokuraturę śledztwa w sprawie legalności zwołania posiedzenia Sejmu w Sali Kolumnowej i przebiegu głosowania tam ustaw w sposób uniemożliwiający opozycji korzystanie z uprawnień poselskich. Skierował pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zmierzające do ustalenia, czy Polska wypełnia zobowiązanie z art 19 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej do zapewnienia skutecznej ochrony sądowej, wziąwszy pod uwagę nowe przepisy dyscyplinarne i „powstanie ryzyka wykorzystywania systemu środków dyscyplinarnych do politycznej kontroli treści orzeczeń sądowych”. W pytaniu przytoczył wypowiedzi polityków z swój temat, w których mówili lub sugerowali pociągnięcie go do odpowiedzialności i krytykowali za treść orzeczeń.

Maria Turek SSO Sąd Okręgowy w Warszawie – (VIII Ko 71/18) nakazała policji zapłacić 4 tys. zł zadośćuczynienia bezprawnie zatrzymanemu przez „legitymowanie” działaczowi Obywateli RP.

W

Janusz Walawski SWSA w Warszawie – był w składzie, który uchylił decyzję marszałka Sejmu o odmowie udostępnienia list poparcia dla kandydatów do KRS. Uznał, że składających podpisy nie obowiązuje ochrona prywatności.

Anna Walenciak SSR dla m. st. Warszawy – orzekła, że zgromadzenie Obywateli RP na Nowogrodzkiej pod siedzibą PiS było legalne, protest przebiegał z użyciem legalnych środków, a zatrzymanie jego uczestników było jaskrawym nadużyciem władzy. Powiadomiła Komendanta Stołecznego Policji i Prokuraturę o podejrzeniu nadużycia władzy „zatrzymaniem przez legitymowanie”.

Małgorzata Wrębiakowska-Marzec SSN – była w składzie, który zadał pytanie prejudycjalne Trybunałowi Sprawiedliwości w sprawie obniżenia wieku emerytalnego sędziów SN.

Włodzimierz Wróbel SSN– był w składzie Sądu Najwyższego, który na pytanie prawne dotyczące tego, czy można poszerzać kontrolę operacyjną na przestępstwa niewymienione w ustawie o policji (PiS wprowadził taką nowelizacje do kpk), odpowiedział, że nie można. Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski odpowiedział, że prokuratura się tej uchwale SN nie podporządkuje (Sygn. akt I KZP 4/18).

Z

Magdalena Zając-Prawica SSR dla Warszawy Śródmieścia - uznała za niezasadne zatrzymanie przez policję Obywateli RP w Warszawie na ul. Smolnej. Obywatele zebrali się, żeby podjąć próbę zablokowania marszu ONR-u 11 listopada 2017.

Hubert Zaremba SSO w Warszawie - odrzucił zażalenie policji na orzeczenie Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia, który umorzył sprawę obywateli obwinionych o blokowanie jezdni podczas obywatelskich protestów pod Sejmem latem 2017.

Anna Ziembińska SSR Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy - umorzyła postępowanie w sprawie dziesięciu osób, którym zarzucono, że 24 lipca 2017 pod siedzibą PiS na ulicy Nowogrodzkiej wznosili głośne okrzyki, używali sprzętu nagłaśniającego i utrudniali dojazd do budynku, czyli zakłócili spokój i porządek publiczny. Orzekła, że manifestacja była zgodną z prawem manifestacją spontaniczną, a generowany hałas jest normalną cechą manifestacji. Umorzyła też postępowanie przeciwko ekologom protestującym w siedzibie Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych przeciwko wycince Puszczy Białowieskiej

SZCZEGÓLNIE AKTYWNI DZIAŁACZE ORGANIZACJI SĘDZIOWSKICH

Ta lista 30 sędziów nie jest wyczerpująca. Powstała bez wiedzy i zgodny sędziów na niej umieszczonych.

B

Małgorzata Brzózka-Chamala SR w Częstochowie, szefowa zespołu interwencyjnego forum współpracy sędziów.

Wojciech Buchajczuk, Warszawa, Iustitia, był w Brukseli z delegacją sędziów.

C

Monika Ciemięga, Iustitia, odwołana wiceprezes SR w Opolu, organizatorka kafejek prawnych w Opolu.

D

Beata Donhȍffner-Grodzicka, Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście – Stowarzyszenie Sędziów Themis, współorganizatorka kafejki prawnej w Krakowie. Straciła stanowisko przewodniczącej wydziału karnego. W jej wydziale zapadł niekorzystny dla rodziny Ziobrów wyrok w sprawie przyczynienia się lekarzy do śmierci ojca ministra sprawiedliwości. Przeniesiona do wydziału rodzinnego.

F

Monika Frąckowiak, Sąd Rejonowy w Poznaniu – Iustitia.

G

Piotr Gąciarek – SO w Warszawie, Iustitia. Zgłosił się do konkursu do Sądu Najwyższego by doprowadzić do skontrolowania tego konkursu przez NSA. W odpowiedzi na działanie rzecznika dyscyplinarnego wobec sędziów, którzy w ramach edukacji prawnej powadzili publiczne symulacje rozpraw złożył sam na siebie donos w tej sprawie.

J

Kamil Jarocki SO w Gorzowie Wielkopolskim, Iustitia.

Jolanta Jeżewska, sędzia Sądu Rejonowego w Gdyni, w odpowiedzi na działanie rzecznika dyscyplinarnego wobec sędziów, którzy w ramach edukacji prawnej powadzili publiczne symulacje rozpraw, złożyła na siebie donos w tej sprawie (występowała w symulacji rozprawy przeciw wilkowi, na kanwie bajki o Czerwonym Kapturku).

Piotr Jędrzejewski, sędzia Sądu Rejonowego w Gdyni, w odpowiedzi na działanie rzecznika dyscyplinarnego wobec sędziów, którzy w ramach edukacji prawnej powadzili publiczne symulacje rozpraw, złożył na siebie donos w tej sprawie (występował w symulacji rozprawy przeciw wilkowi, na kanwie bajki o Czerwonym Kapturku).

K

Katarzyna Kałwak, SR w Oleśnie – Iustitia. Odwołana prezes sądu. Była m.in. na Przystanku Woodstock.

Krzysztof Kacprzak, prezes SO w Łodzi, jest jednym z prowadzących stronę sedziowieludzcy.pl

Anna Korwin-Piotrowska, usunięta z funkcji prezeska Sądu Okręgowego w Opolu, złożyła pozew do sądu pracy za odwołanie.

Marta Korzuchowska –Warywoda, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli - prezeska Iustitii w Warszawie, jeździła do Brukseli z delegacją sędziów, odrzucona przez KRS w konkursie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie – znalazła się na liście proskrypcyjnej posłanki Krystyny Pawłowicz.

Katarzyna Kruk – SR dla Warszawy Mokotowa - uczestniczyła w Kongresie Prawników Polskich w Katowicach w 2017 roku, działa w ramach Forum Współpracy Sędziów. Odwołana przez ministra Zbigniewa Ziobrę z delegacji do Sądu Okręgowego.

M

Ewa Maciejewska - redakcja portalu sedziowiełodzcy.pl

Rafał Maciejewski - redakcja portalu sedziowiełodzcy.pl

Krystian Markiewicz – Sąd Okręgowy w Katowicach, prezes Stowarzyszenia Iustitia.

Tomasz Marczyński, SR w Bełchatowie - zarząd Iustitii, jeździł na rozmowy w Brukseli.

Dariusz Mazur, Sąd Okręgowy w Krakowie - działacz stowarzyszeń Iustitia i Themis.

Beata Morawiec, Sąd Okręgowy w Krakowie - prezeska Themis, usunięta z funkcji prezesa sądu, pozwała ministra sprawiedliwości o ochronę dóbr osobistych.

P

Bartłomiej Przymusiński, Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto - rzecznik Iustitii.

S

Bartłomiej Starosta, Sąd Rejonowy w Sulęcinie - działacz Iustitii i Forum Współpracy Sędziów.

T

Arkadiusz Tomczak, Wojewódzki Sąd Administracyjny – brał udział w delegacji sędziów do Brukseli, kandydował do SN, aby skarżyć tę procedurę.

U

Sylwia Uznańska, sędzia Sądu Rejonowego w Gdyni, w odpowiedzi na działanie rzecznika dyscyplinarnego wobec sędziów, którzy w ramach edukacji prawnej powadzili publiczne symulacje rozpraw, złożyła na siebie donos w tej sprawie (występowała w symulacji rozprawy przeciw wilkowi, na kanwie bajki o Czerwonym Kapturku).

W

Katarzyna Wesołowska-Zbudniewek – sedziowiełodzcy.pl

Krzysztof Więckowski, sędzia Sądu Rejonowego w Gdyni, w odpowiedzi na działanie rzecznika dyscyplinarnego wobec sędziów, którzy w ramach edukacji prawnej powadzili publiczne symulacje rozpraw, złożył na siebie donos w tej sprawie (występował w symulacji rozprawy przeciw wilkowi, na kanwie bajki o Czerwonym Kapturku).

Aleksandra Wrzesińska-Nowacka, Naczelny Sąd Administracyjny – prezeska Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Sądów Administracyjnych OSSA.

Z

Dorota Zabłudowska, Sąd Rejonowy Gdańsk Południe – Iustitia. Intensywnie bierze udział w protestach pod sądami.

Ż

Waldemar Żurek, Sąd Okręgowy w Krakowie, Stowarzyszenie Themis, do marca 2018 rzecznik KRS, aktywny w mediach i na protestach. Odwołany ze stanowiska rzecznika Sądu Okręgowego w Krakowie – za aktywność w obronie niezależności sądów. Jako pierwszy sędzia w Polsce przeniesiony bez zgody do innego wydziału na mocy nowych przepisów z lipca 2018, poszerzających władzę prezesów sądów.

SĘDZIOWIE, KTÓRY DOZNALI RÓŻNYCH PRESJI ZE STRONY WŁADZY

Ta lista 18 sędziów nie jest wyczerpująca. Powstała bez wiedzy i zgodny sędziów na niej umieszczonych.

Olimpia Barańska-Małuszek, SSR w Gorzowie Wielkopolskim i prezes Gorzowskiego Oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia – za wypowiedzi krytycznie wobec poczynań władzy w stosunku do wymiaru sprawiedliwości wdrożono wobec niej procedurę dyscyplinarną: rzecznik dyscyplinarny w ministerstwie sprawiedliwości polecił zbadać wszystkie sprawy, które sądziła przez ostatnich 3,5 roku.

Włodzimierz Brazewicz sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, był przesłuchiwany przez rzecznika dyscyplinarnego w związku z tym, że prowadził spotkanie z sędzia Igorem Tuleyą.

Alina Bojara SSO w Kielcach - odwołana w styczniu 2018 wiceprezes Sądu Okręgowego w Kielcach złożyła skargę do ETPCz.

Mariusz Broda SSO w Kielcach– j. w. odwołany wiceprezes SO w Kielcach, złożył skargę.

Krzysztof Cesarz SSN – sędzia, którego objęła PiS-owska nowelizacja obniżająca wiek emerytalny sędziów SN. Złożył w Izbie Pracy SN pozew o uznanie, że jego stosunek pracy nie wygasł.

Monika Frąckowiak, sędzia Sadu Rejonowego Poznań Nowe Miasto i Wilda – rzecznik dyscyplinarny zażądał od niej wyjaśnień w sprawie udziału w „parodii” rozprawy na Pol’and’Rock Festival.

Ewa Ługowska - odwołana z funkcji Prezesa Sądu Rejonowego w Wieliczce po tym, jak sprzeciwiła się odwołaniu sędziego Waldemara Żurka z funkcji rzecznika prasowego SO w Krakowie.

Janusz Kawałek – odwołany z funkcji przewodniczącego Wydziału IV Karnego Odwoławczego za odejście z Kolegium SO w Krakowie w proteście przeciwko odwołaniu Żurka.

Arkadiusz Krupa, sędzia Sądu Rejonowego w Łobzie, działacz Iustitii – rzecznik dyscyplinarny wszczął postępowanie o „oczywistą i rażącą obrazę przepisów prawa i uchybienia godności urzędu” przez sędziego. Powodem była symulacja rozprawy sądowej podczas Pol’and’Rock Festival latem 2018, którą rzecznik uznał za „parodię”. Sędzia Krupa prowadzi rubrykę z satyrycznymi rysunkami „Ślepym okiem Temidy” w czasopiśmie prawniczym „In Gremio”. We wrześniu 2018 rzecznik dyscyplinarny zwrócił się do prezesa sądu okręgowego o wydanie opinii służbowej o sędzim, nadesłanie informacji dotyczących stabilności jego orzecznictwa, terminowości sporządzania uzasadnień i wyznaczania rozpraw i liczbie sądzonych spraw.

Joanna Melnyczuk – odwołana z funkcji przewodniczącej Wydziału VII Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych za odejście z Kolegium SO w Krakowie w proteście przeciwko odwołaniu Żurka.

Jerzy Naworski, b. prezes Sądu Okręgowego w Toruniu – odmówił, wbrew naciskom wiceministra sprawiedliwości Łukasza Piebiaka, poparcia dla mianowania wiceprezesem sądu osoby, która nie miała poparcia Kolegium Sądu. W konsekwencji minister Piebiak odrzucił pozytywnie zaopiniowany w sądzie wniosek o przedłużenie delegacji syna prezesa Naworskiego do sądu wyższej instancji. I zażądał złożenia przez prezesa dymisji.

Agnieszka Pilarczyk - uniewinniła lekarzy oskarżonych przez rodzinie Ziobrów o przyczynienie się do śmierci ojca ministra sprawiedliwości. Toczy się postępowanie „w sprawie” zaakceptowania przez nią zawyżonego kosztorysu za opinię biegłych.

Anna Romańska SSO w Rzeszowie – nie uległa naciskom prokuratora Rafała Teluka, naczelnika rzeszowskiego Oddziału Zamiejscowego PK, by cofnąć postanowienie o zwrocie akt sprawy prokuraturze. Prokurator Teluk złożył na nią doniesienie do prezesa Sądu Apelacyjnego żądając postępowania dyscyplinarnego.

Paweł Rygiel – b. wizytator Sądu Apelacyjnego w Krakowie. Wykonał zleconą przez ministerstwo sprawiedliwości kontrolę pracy sędziego Waldemara Żurka i nie znalazł uchybień. Przestał być wizytatorem.

Łukasz Sajdak – odwołano go z funkcji wiceprzewodniczącego Wydziału Karnego SR Kraków Śródmieście. Odrzucił wniosek oskarżycieli posiłkowych i prokuratora w sprawie przyczynienia się przez lekarzy do śmierci ojca ministra Ziobry o wyłączenie sędzi Pilarczyk. Wcześniej umorzył sprawę lekarzy (decyzję uchylił Sąd Najwyższy). Nie zgodził się objąć funkcji przewodniczącego wydziału po odwołanej Beacie Donhőffner-Grodzickiej.

Anna Sikora-Ciba – odwołana z funkcji prezesa Sądu Rejonowego dla Krakowa Nowej Huty za odejście z Kolegium SO w Krakowie w proteście przeciwko odwołaniu Żurka.

Andrzej Siuchniński SSN – sędzia, którego objęła PiS-owska nowelizacja obniżająca wiek emerytalny sędziów SN. Złożył w Izbie Pracy SN pozew o uznanie, że jego stosunek pracy nie wygasł.

Agnieszka Włodyga - odwołana z funkcji przewodniczącej I Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Krakowie za odejście z Kolegium SO w Krakowie w proteście przeciwko odwołaniu Żurka.

;

Udostępnij:

Ewa Siedlecka

Dziennikarka, publicystka prawna, w latach 1989–2017 publicystka dziennika „Gazeta Wyborcza”, od 2017 publicystka tygodnika „Polityka”, laureatka Nagrody im. Dariusza Fikusa (2011), zajmuje się głównie zagadnieniami społeczeństwa obywatelskiego, prawami człowieka, osób niepełnosprawnych i prawami zwierząt.

Komentarze