0:000:00

0:00

Raport obywatelski. Podsumujmy razem debatę o oświacie

Gdzie: Warszawa, Związek Nauczycielstwa Polskiego, ul. Smulikowskiego 6/8

Kiedy: 20.06, poniedziałek, 13:00-17:00

Od organizatorów: Celem wydarzenia jest spotkanie się wszystkich środowisk tworzących szkołę - uczniów, rodziców, nauczycieli, naukowców, działaczy związków nauczycielskich oraz specjalistów z sektora NGO. Pragniemy - jako strona społeczna - zabrać głos w toczącej się od początku roku dyskusji na temat kierunków i charakteru zmian w polskiej edukacji. W lutym ogłoszono rozpoczęcie ogólnopolskiej debaty o oświacie "Uczeń-Rodzic-Nauczyciel. Dobra zmiana". Niestety strona społeczna nie została do tej debaty zaproszona. Nie znamy przebiegu zamkniętych debat w MEN, odbywających się w gronie Ekspertów Dobrej Zmiany. Tydzień przed ogłoszeniem projektu zmian dla polskiej edukacji, chcemy podsumować działania strony społecznej w jej kształtowaniu. Przedstawimy również nasze wnioski z toczących się od lutego br. debat. Nasze rekomendacje zostaną opracowane w formie raportu i przekazane do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Więcej

Obywatelski Pakt dla Mediów Publicznych

Gdzie: Warszawa, Skwer Wolnego Słowa, Mysia 3

Kiedy: 21.06, wtorek, godz. 10.00

Od organizatorów: Publiczne podpisanie zobowiązania partii i ugrupowań parlamentarnych i pozaparlamentarnych do realizacji obywatelskiego Paktu na rzecz mediów publicznych. Zgadzając się, że stanowienia dobrego prawa, szczególnie o tak fundamentalnym znaczeniu dla obywateli jak kształt mediów publicznych, musi odbywać się w otwartej publicznej debacie, sygnatariusze Obywatelskiego Paktu na rzecz Mediów Publicznych oraz przewodniczący partii i ugrupowań politycznych podpiszą zobowiązanie do wspólnego działania na rzecz rzetelnych, bezstronnych, obiektywnych, wolnych od partyjnych, politycznych i komercyjnych zależności mediów publicznych realizujących swoją misję w duchu otwartości, odpowiedzialności oraz poszanowania różnorodności światopoglądowej i kulturowej. Obywatelski Pakt na rzecz Mediów Publicznych został podpisany 14 marca przez ponad 70 organizacji, ruchów i stowarzyszeń obywatelskich, kulturalnych i społecznych. Pakt powstał z inicjatywy Obywateli Kultury, Obywateli Nauki i Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, którzy od Kongresu Kultury w 2009 roku domagają się reformy i uspołecznienia mediów publicznych. Powrót do idei mediów służących obywatelom zakładał projekt ustawy opracowany i przedstawiony publicznie przez Obywatelski Komitet Mediów Publicznych w 2010 roku. W roku 2011 w Pakcie dla Kultury zostały podpisane zobowiązanie zapewnienia prawnych gwarancji niezależności mediów publicznych oraz poprawy ich jakości. Podpisywane 21 czerwca Zobowiązanie rozpoczyna wspólne prace sygnatariuszy nad obywatelskim projektem nowej ustawy medialnej. Zobowiązanie jest otwarte dla wszystkich sił politycznych w Polsce. Więcej

KIK: Spotkanie z Bronisławem Komorowskim o bezpieczeństwie i polityce wschodniej

Gdzie: Warszawa, Klub Inteligencji Katolickiej, ul. Freta 20/24a Kiedy: środa, 22 czerwca, 18.00 Od organizatorów: Jak zmiany na południowej i wschodniej flance NATO wpłynęły na bezpieczeństwo Polski? Jak szczyt wpłynie na kierunek rozwoju militarnego i politycznego Sojuszu? Jaka jest obecnie rola i znaczenie Polski w strukturach NATO? O wyzwaniach, zagrożeniach i obecnej sytuacji Polski opowie Bronisław Komorowski – prezydent RP w latach 2010–2015, wcześniej poseł, Minister Obrony Narodowej, Marszałek Sejmu RP. Więcej

Marsz „Radom, Początek Wolności” w Radomiu

Gdzie: Radom, skrzyżowanie ul. Biznesowej i 1905 roku Kiedy: sobota, 25 czerwca, 11.00–15.00 Od organizatorów: W 40. rocznicę tych wydarzeń, 25 czerwca 2016, Komitet Obrony Demokracji, chcąc upamiętnić walkę o Wolność rozpoczętą w 1976 roku, zaprasza wszystkich na Marsz upamiętniający bohaterów Czerwca. Nie pozwólmy odebrać sobie wolności, dla której tylu poświęciło całe życie. Wspomnijmy robotników walczących o swoje prawa, powstanie KOR i ROPCiO, początki wygranej walki o Demokrację. Więcej

;

Udostępnij:

Anna Piekutowska

Dziennikarka radiowa, socjolożka, publikowała m.in. w Krytyce Politycznej, Tygodniku Powszechnym i Oko.press. W Radiu TOK FM prowadzi „Niedzielny Poranek", „Biuletyn Rewolucyjny” i „Szkoda czasu na złe seriale”

Magdalena Chrzczonowicz

Wicenaczelna OKO.press, redaktorka, dziennikarka. W OKO.press od początku, pisze o prawach człowieka (osoby LGBTQIA, osoby uchodźcze), prawach kobiet, Kościele katolickim i polityce. Wcześniej przez 15 lat pracowała w organizacjach poarządowych (Humanity in Action Polska, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Amnesty International) przy projektach społecznych i badawczych, prowadziła warsztaty dla młodzieży i edukatorów/edukatorek, realizowała badania terenowe. Publikowała w Res Publice Nowej. Skończyła Instytut Stosowanych Nauk Społecznych na UW ze specjalizacją Antropologia Społeczna.

Komentarze