0:00
0:00

0:00

Prawa autorskie: Bartosz Banka / Agencja GazetaBartosz Banka / Agen...

Apel firmują profesor Jacek Jassem z Gdańskiego Uniwesytetu Medycznego i profesor Michał Tendera ze śląskiego Uniwesytetu Medycznego. Sygnatariuszami apelu jest 373 medyków, profesorów medycyny i lekarzy. Apel poparło już kolejnych 130 medyków.

Oto pełna treść apelu:

My, niżej podpisani samodzielni pracownicy nauki w dziedzinach medycznych, wspieramy kandydaturę Rafała Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich

Zdrowie, obok bezpieczeństwa socjalnego, jest najważniejszym elementem życia człowieka, a zapewnienie właściwej opieki medycznej powinno być najwyższym priorytetem każdego rządu.

Obecny obóz władzy i jego kandydat na prezydenta nie realizują swoich obietnic: potrzeby chorych nie są zaspokajane, a niemal wszystkie wskaźniki opieki medycznej sytuują nasz kraj na końcu listy państw Unii Europejskiej.

Kolejne „tarcze antykryzysowe” pomijały i nadal pomijają potrzeby zdrowotne obywateli i konieczność wsparcia personelu medycznego. W kampanii prezydenckiej obozu rządzącego pojawiły się natomiast budzące konsternację całego świata akcenty dyskryminujące mniejszości społeczne i kulturowe.

Obywateli naszego kraju dzieli się na lepszych i gorszych, co jeszcze bardziej pogłębia istniejące podziały

Zapewnienie godnych warunków ochrony zdrowia Polek i Polaków jest wielkim wyzwaniem, które wymaga zjednoczenia wysiłków całego narodu

W pełni identyfikujemy się i wspieramy elementy zawarte w programie wyborczym Rafała Trzaskowskiego: większe nakłady na służbę zdrowia i na szkolenie kadr medycznych, zwiększenie liczby lekarzy i pielęgniarek, wdrożenie szerokich programów profilaktycznych czy rozwój programu e-zdrowie i telemedycyny

Polsce potrzebny jest prezydent, którego przesłanie skierowane jest do wszystkich obywateli naszego kraju, niezależnie od ich poglądów politycznych czy świadomości społecznej, który łączy, a nie dzieli. Prezydent, który przestrzega Konstytucji, jest prawdomówny i niezależny.

Tylko taki prezydent może inspirować rząd do naprawy polskiej służby zdrowia i wymusić na nim realizację tego procesu.

Apel jest dostępny w Internecie pod adresem Medycy wspierają Rafała Trzaskowskiego.

Pod tym linkiem można składać kolejne podpisy poparcia do piątku 10 lipca, godz. 16:00

Z wyrazami szacunku,

Prof. Jacek Jassem, Gdańsk

Prof. Michał Tendera, Katowice

Lista sygnatariuszy:

;

Udostępnij:

Redakcja OKO.press

Jesteśmy obywatelskim narzędziem kontroli władzy. Obecnej i każdej następnej. Sięgamy do korzeni dziennikarstwa – do prawdy. Podajemy tylko sprawdzone, wiarygodne informacje. Piszemy rzeczowo, odwołując się do danych liczbowych i opinii ekspertów. Tworzymy miejsce godne zaufania – Redakcja OKO.press

Komentarze