60 km zatrutej rzeki Barycz. A Ministerstwo Środowiska milczy
rzeka barycz
Fot. Damian Żuber

60 km zatrutej rzeki Barycz. A Ministerstwo Środowiska milczy