9 listopada 2017 ok. godziny 09.00 aktywiści zablokowali siedzibę Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie przy ul. Grójeckiej. Skandują: Cała puszcza parkiem narodowym! Protestujący domagają się wstrzymania wycinki Puszczy Białowieskiej i wycofania z Puszczy wszystkich harvesterów

Aktywiści zablokowali wejście główne do siedziby LP. Na środku ustawili beczkę, która zagradza przejście, a sami przypięli się do barierek, między którymi wchodzi się do budynku.

Aktywiści apelują o:

„Uchylenie, wycofanie, zaprzestanie – park narodowy!

Wycinka Puszczy Białowieskiej postępuje. Nie możemy bezczynnie patrzeć na dewastację ostatniego naturalnego lasu Europy. Dlatego domagamy się od Lasów Państwowych natychmiastowej realizacji czterech postulatów:

1. Uchylenie decyzji nr 51 podpisanej przez Dyrekcje Lasów Państwowych. Decyzja nr 51 umożliwia wycinkę na 2/3 powierzchni Puszczy Białowieskiej, także w najcenniejszych drzewostanach, ponad 100-letnich. Jest sprzeczna nie tylko z interesem społecznym, ale także z obowiązującym prawem.

2. Wycofanie harvesterów z Puszczy Białowieskiej. W 2017 roku pierwszy raz w historii wprowadzono harvestery do Puszczy Białowieskiej. W ostatnich miesiącach pięć maszyn wycina nawet do 1000 drzew dziennie. 20-tonowe maszyny kompletnie dewastują ekosystem, niszczą glebę i siedliska zwierząt.

3. Zaprzestanie sprzedaży puszczańskich drzew. Pod pretekstem dbania o bezpieczeństwo prowadzona jest intensywna wycinka. To tylko zasłona dla komercyjnej eksploatacji lasów. W ostatnich miesiącach sprzedano do tartaków setki tysięcy drzew.

4. Białowieski Park Narodowy na obszarze całej puszczy – teraz! Lasy Państwowe notorycznie łamią przepisy chroniące Puszczę Białowieską, plany urządzenia lasu, plany zadań ochronnych Natura 2000, regulacje UNESCO. Tylko objęcie całej Puszczy Białowieskiej parkiem narodowym jest gwarancją jej przetrwania”.

Ochrona budynku przy Grójeckiej wezwała policję. Gdy publikowaliśmy ten materiał, pojawili się pierwsi policjanci.


OKO.press sprawdza, czy politycy ratują świat przed katastrofą klimatyczną.
Wesprzyj nas, też chcemy przeżyć.

Dziennikarz radiowy i telewizyjny, producent, reżyser filmów dokumentalnych. Pracował w m.in Polskim Radiu, „Panoramie” TVP2. Był redaktorem naczelnym programu „Pegaz” i szefem publicystyki kulturalnej w TVP1. Współpracuje z Krytyką Polityczną, gdzie przeniósł zdjęty przez „dobrą zmianę” program „Sterniczki” z Radiowej Jedynki. Tworzy cykl „Kamera OKO.press”.


Twoje OKO

Specjalne teksty. Niepublikowane taśmy. Poufne wiadomości. Za darmo. Na zawsze.

Załóż konto. Otwórz OKO!