Albo Putin, albo La Scala. Maestro Giergijew przed dylematem
Dyrygent z batutą - Walerij Giergiew
FOT. WOJCIECH SURDZIEL / Agencja Wyborcza.pl

Albo Putin, albo La Scala. Maestro Giergijew przed dylematem