U Alego z Afganistanu rozpoczęto procedurę potwierdzenia śmierci mózgu
centrum zdrowia dziecka
FOT. ALBERT ZAWADA / AGENCJA GAZETA

U Alego z Afganistanu rozpoczęto procedurę potwierdzenia śmierci mózgu