0:00
0:00

0:00

Prawa autorskie: Lukasz Krajewski / Agencja GazetaLukasz Krajewski / A...

Polska ambasada w Berlinie na organizowaną przez siebie debatę zaprasza do Instytutu Kultury Polskiej przedstawicieli faszyzującej partii AfD i antysemickiego księdza z Polski.

Na 23 września 2019 zaplanowano seminarium „Quo vadis Europa. Chrześcijaństwo jako fundament Unii Europejskiej. Dziedzictwo Roberta Schumana”. Organizatorem jest ambasada - w Instytucie dowiedzieliśmy się, że użycza on tylko sali, a sama impreza stoi „pod znakiem zapytania”.

Wśród zaproszonych jest znany ze skrajnie antysemickich wypowiedzi ks. prof. Tadeusz Guz. Będzie otwierał i podsumowywał dyskusję, a także brał udział w panelu o chrześcijaństwie jako politycznym fundamencie Unii Europejskiej.

Instytut Kultury Polskiej w Berlinie podlega polskiemu Ministerstwu Spraw Zagranicznych. Jak podobne placówki w innych krajach, organizuje projekcje filmów, spotkania z ludźmi kultury czy wystawy. Jego była dyrektorka Katarzyna Wielga-Skolimowska, została w 2015 roku odwołana przez „dobrą zmianę”. Szereg uwag krytycznych względem niej miał nowy ambasador Andrzej Przyłębski, który jak ujawniła "Gazeta Wyborcza" pisał do MSZ m.in, by „nie przesadzać z podkreśleniem – zwłaszcza w Niemczech, które nie powinny otrzymywać roli mediatora – znaczenia dialogu polsko-żydowskiego jako głównego przykładu dialogu międzykulturowego, który odbywa się w Polsce”.

Mordy rytualne to fakt - twierdzi ksiądz

Ks. Guz podczas swoich wykładów na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim mówił o mordach rytualnych dokonywanych rzekomo przez Żydów jako o faktach.

"My wiemy, kochani państwo, że tych faktów, jakimi były mordy rytualne, nie da się z historii wymazać. Dlaczego? Dlatego, że my, polskie państwo, w naszych archiwach, w ocalałych dokumentach, mamy na przestrzeni różnych wieków - wtedy, kiedy Żydzi żyli razem z naszym narodem polskim - my mamy prawomocne wyroki po mordach rytualnych”

- mówił ks. Guz na jednym ze swoich wykładów, nagranych przez słuchaczy.

W sprawie tych słów list otwarty do metropolity lubelskiego abp. Stanisława Budzika i rektora KUL ks. prof. Antoniego Dębińskiego napisali Stanisław Krajewski i Zbigniew Nosowski - współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów. Pisali w nim m.in.:

„Oskarżenia wobec Żydów o dokonywanie na chrześcijanach mordów rytualnych, choć oficjalnie odrzucane przez Kościół, wciąż, niestety, powracają w wyobraźni części katolików. Absolutnie niedopuszczalne jest więc, aby opinie o rzekomej prawdziwości mordów rytualnych były tolerowane w przestrzeni publicznej”.

Również polscy biskupi odcinali się od historycznych oskarżeń Żydów o mordy rytualne, których wyobrażenia uwieczniano w katolickich kościołach. Biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz zamieścił w 2014 roku w katedrze obok obrazu następujące wyjaśnienie: „Obraz ten przedstawia rzekomy mord rytualny, który miałby być dokonany przez sandomierskich Żydów w celu dodania krwi dziecka chrześcijańskiego do macy używanej w czasie Paschy. Wydarzenie to nie jest zgodne z prawdą historyczną, a co więcej nigdy nie mogło mieć miejsca, gdyż prawa judaizmu zabraniają spożywania krwi. Żydzi nie mogli dokonywać i nie dokonywali mordów rytualnych. Z powodu podobnych oskarżeń byli często prześladowani i mordowani, jak to wydarzyło się również w Sandomierzu. Począwszy od XIII wieku papieże zabraniali rozpowszechniania tego rodzaju fałszywych zarzutów i bronili Żydów przed nimi”.

„Nikt na świecie nie zakwestionował dotychczas nawet jednej z moich rozlicznych tez naukowych i nigdy nie musiałem niczego odwoływać ani nikogo za nic przepraszać, na przykład za zranienie czyjegoś dobrego imienia, do którego każdy ma prawo. Zawsze staram się o to dbać, i to z aptekarską precyzją” - opowiadał z dumą Guz w Radiu Maryja.

Nawet używając jedynie chrześcijańskich źródeł można łatwo stwierdzić, że powyższa wypowiedź to nieprawda - w pewnym momencie ks. Guz dostał od swoich przełożonych zakaz wypowiadania się na temat Lutra i reformacji.

Zainteresowania ks. Guza są szerokie. Zajmował się m.in. teorią ewolucji, którą w swoim mniemaniu unieważnił:

"Chciałbym państwa zapewnić i pocieszyć z pozycji nauki: nie ma najmniejszego śladu ani w rzeczywistości świata, ani w prawym umyśle, na zasadność teorii ewolucji Darwina” - mówił w jednym ze swoich wystąpień.

Nauczyciel Rydzyka

Jak każdy szanujący się ideolog skrajnej prawicy, również ks. Guz zajął się tzw. ideologią gender. Jak twierdzi, miał tłumaczyć ją samemu Tadeuszowi Rydzykowi. "Skoro nie ma żadnego miejsca dla Boga w ideologii gender, która wyrasta i właściwie jest taką gałązką na drzewie ideologicznym marksizmu-leninizmu (...) to rozumiemy teraz, co będzie się działo teraz, co się będzie działo z pozycją człowieka w genderyzmie. Neomarksiści nie byli zadowoleni z osiągnięć rewolucji bolszewickiej i rewolucji nazistowskiej. Dla nich po prostu te typy ideologii były jeszcze zbyt mało radykalne. Mówiłem już o tym w Telewizji Trwam, bo gdy tylko ksiądz doktor Tadeusz usłyszał z moich ust o istnieniu ideologii neomarksizmu, to natychmiast porwał mnie na spacer i mówi: tak długo mnie nie wypuści z Torunia, dopóki mu nie wyjaśnię ideologii nowej lewicy” - mówił we Wrocławiu w 2015 roku.

Czasem zaś ks. Guz zajmuje się czystą (?) logiką i podstawami filozoficznymi bytu: „Nie ma żadnego ateisty na świecie, który by twierdził, że Bóg nie istnieje. Z jakiej racji? Z najprostszej - bo wtedy jego status ateisty byłby całkowicie zakwestionowany” - wywodził na tym samym wrocławskim spotkaniu.

W 2017 roku ks. Guz otrzymał tytuł profesora zwyczajnego od prezydenta Andrzeja Dudy. Wcześniej, w 2001 roku, zrobił habilitację z filozofii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego (temat: „Rozpad metafizyki: od Hegla do Adorno”).

Po co w Niemczech pomnik Holokaustu?

Z kim będzie debatować ks. prof. Guz w Berlinie? M.in. z posłami i działaczami AfD („Alternatywy dla Niemiec”). To partia otwarcie faszyzująca, relatywizująca niemiecką odpowiedzialność za zbrodnie II wojny światowej. AfD popierana jest przez Erikę Steinbach ze Związku Wypędzonych, którym przez lata straszyła w Polsce antyunijna prawica.

Działacz AfD, deputowany landtagu Turyngii Björn Höcke określił w 2017 pomnik ofiar Holokaustu w Berlinie jako „wstyd”. Wezwał do zwrotu w polityce pamięci Niemiec „o 180 stopni”.

Wzywał także do zniesienia kryminalizacji propagandy nienawiści narodowościowej i do legalizacji negowania Holokaustu.

Zaproszona przez Instytut posłanka AfD Beatrix von Storch żądała z kolei, by niemieccy funkcjonariusze strzelali na granicach do nielegalnych imigrantów. Gdy policja w Kolonii opublikowała życzenia noworoczne po arabsku - obok wersji niemieckiej, angielskiej i francuskiej - posłanka pytała, czy policjanci chcą zabiegać o „barbarzyńskie hordy muzułmańskich gwałcicieli”.

Kolejny zaproszony polityk AfD Michael Adam przeszedł do AfD z CDU, przewodniczy partyjnemu Prezydium Chrześcijan. Z kolei poseł AfD Steffen Kotré, również zaproszony przez Instytut, podczas posiedzeń Bundestagu zaprzeczał ludzkiemu wpływowi na zmiany klimatyczne i globalne ocieplenie, chociaż zdecydowana większość naukowców twierdzi inaczej.

Owszem, AfD nie będzie jedyną partią, której przedstawicieli zaproszono na seminarium do polskiej placówki. Ale rozkład zaproszeń dobitnie pokazuje sympatie organizatorów. Na siedmiu niemieckich polityków zaproszonych do Instytutu Kultury Polskiej skrajnie prawicową AfD reprezentuje troje, centroprawicową CDU - dwóch, Zielonych i lewicową SPD - po jednym.

OKO.press będzie przyglądać się dalszemu rozwojowi wypadków w berlińskiej placówce dyplomatycznej.

;

Udostępnij:

Witold Mrozek

dziennikarz, krytyk teatralny i publicysta. Od 2012 stały współpracownik "Gazety Wyborczej", od 2009 - "Dwutygodnika". Pisze m.in. o kulturze, cenzurze, samorządach i stosunkach państwo-Kościół.

Komentarze