0:00
0:00

0:00

Prawa autorskie: Agata Kubis/OKO.pressAgata Kubis/OKO.pres...

„Reprywatyzacja to największa grabież w powojennej historii Polski. W ciągu 30 lat skrzywdziła niepomiernie więcej ludzi niż wszystkie razem wzięte PRL-owskie dekrety dotyczące przejęcia terenów na publiczną własność. Dla nas, lokatorów kamienic w Warszawie i całej Polsce, reprywatyzacja to masowe brutalne wysiedlenia i podwyżki czynszów” – pisali organizatorzy wczorajszej demonstracji.

Warszawa, 19.07.2021. Lokatorzy: ani dnia więcej reprywatyzacji
Warszawa, 19.07.2021. Lokatorzy: ani dnia więcej reprywatyzacji
Warszawa, 19.07.2021. Lokatorzy: ani dnia więcej reprywatyzacji
Warszawa, 19.07.2021. Lokatorzy: ani dnia więcej reprywatyzacji
Warszawa, 19.07.2021. Lokatorzy: ani dnia więcej reprywatyzacji
Warszawa, 19.07.2021. Lokatorzy: ani dnia więcej reprywatyzacji
Warszawa, 19.07.2021. Lokatorzy: ani dnia więcej reprywatyzacji
Warszawa, 19.07.2021. Lokatorzy: ani dnia więcej reprywatyzacji
Warszawa, 19.07.2021. Lokatorzy: ani dnia więcej reprywatyzacji
Warszawa, 19.07.2021. Lokatorzy: ani dnia więcej reprywatyzacji
Warszawa, 19.07.2021. Lokatorzy: ani dnia więcej reprywatyzacji
Warszawa, 19.07.2021. Lokatorzy: ani dnia więcej reprywatyzacji
Warszawa, 19.07.2021. Lokatorzy: ani dnia więcej reprywatyzacji

+ 14

Przyjęta przez Sejm w czerwcu zmiana k.p.a. wprowadza 10-letni termin do podważenia decyzji administracyjnych, obarczonych wadami powodującymi nieważność; może on być jeszcze krótszy, jeżeli decyzja wywołała „nieodwracalne skutki prawne”. Nowelizacja przewiduje też umorzenie toczących się postępowań, jeśli od wydania kwestionowanej decyzji upłynęło 30 lat. To drugie rozstrzygnięcie w praktyce kończy dziką reprywatyzację – choć jak zaznaczają działacze lokatorscy, nie rozwiązuje wszystkich problemów i wciąż potrzebna jest duża ustawa reprywatyzacyjna.

Senackie komisje zarekomendowały wczoraj poprawkę do nowelizacji KPA: nie chcą zapisu o umarzaniu z mocy prawa trwających jeszcze spraw wszczętych po 30 latach od decyzji administracyjnej. Zablokowane mają być jednak zwroty w naturze.

„W poprawce akceptujemy zakończenie reprywatyzacji w wymiarze materialnym” – mówił senator Marek Borowski.

Senat zajmie się nowelą na plenarnym posiedzeniu jeszcze w tym tygodniu.

Zobacz relację z protestu:

Zdjęcia: Agata Kubis/OKO.press

;

Udostępnij:

Bartosz Kocejko

Redaktor OKO.press. Współkieruje działem społeczno-ekonomicznym. Czasem pisze: o pracy, podatkach i polityce społecznej.

Komentarze