0:00
0:00

0:00

Prawa autorskie: Kuba Atys / Agencja GazetaKuba Atys / Agencja ...

- Zbrodniarze przeciwko własnemu narodowi nie zasłużyli, by nosić te stopnie wojskowe - tak Antoni Macierewicz uzasadnił pomysł, by Wojciech Jaruzelski i Czesław Kiszczak stracili tytuły generalskie. Decyzja byłaby tylko symboliczna - Jaruzelski zmarł w 2014, a Kiszczak w 2015 roku.

Śmierć uniemożliwia jednocześnie degradację oficerów, ponieważ jedynym trybem pozbawienia żołnierza stopnia wojskowego jest przeprowadzenie postępowania dyscyplinarnego - a takie można wszcząć tylko wobec osób żyjących. Dlatego Macierewicz chce nowelizacji ustawy o powszechnym obowiązku służby wojskowej, który umożliwi - ministrowi lub prezydentowi - odebranie stopni generalskich.

IPSOS w sondażu dla OKO.press zapytał Polki i Polaków o pomysł Macierewicza. Nie spotkał się on z życzliwym przyjęciem: 50 proc. ankietowanych nie chce, by odbierać komunistycznym generałom stopnie. Przeciwnego zdania jest 38 proc. badanych.

Odebranie stopni generalskich (IPSOS dla OKO.press, grudzień 2016)
Odebranie stopni generalskich (IPSOS dla OKO.press, grudzień 2016)

Zwolennicy odebrania stopni

Plan ministra Macierewicza większość zdobył w niewielu grupach ankietowanych. Ciekawostką jest, że przyjął się tylko w jednej grupie wiekowej - wśród osób najmłodszych, które PRL nie mogą pamiętać. W tej grupie wiekowej (18-24 lata) pomysł popiera 41 proc. badanych, a 38 proc. jest przeciwne. W pozostałych dominuje pogląd, aby dać Jaruzelskiemu i Kiszczakowi spokój - odebrania tytułów chce od 30 proc. osób w wieku 25-29 lat do 40 proc. wśród osób po sześćdziesiątce. Można dostrzec również kryterium geograficzne: pomysł spodobał się mieszkańcom wschodnich regionów Polski - tam odebranie tytułów popiera 50 proc., przeciwne jest 39 proc.

Pomysł podoba się też elektoratowi PiS. 69 proc. z nich wyraziło poparcie dla projektu, ale zaskakująco duży odsetek wyborców i wyborczyń PiS - 25 proc. - nie poparł pomysłu Antoniego Macierewicza. Wysoki odsetek przeciwników zaskakuj również wśród zwolenników Pawła Kukiza: 46 proc. jest za, ale aż 39 proc. przeciw.

Przeczytaj także:

Przeciwnicy odebrania stopni

Przewagę w granicach błędu statystycznego (1 proc.) pomysł ma wśród osób najsłabiej wykształconych - 43 proc. osób z wykształceniem gimnazjalnym i podstawowym poparło pomysł, przeciwne jest 42 proc. tej grupy. Zdania nie ma 14 proc. z nich.

Najwięcej przeciwników odebrania stopni generalskich jest wśród osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym - przeciwko planom ministra Macierewicza jest aż 55 proc. tej grupy ankietowanych oraz wśród mieszkańców zachodnich regionów Polski, gdzie przeciwne projektowi jest aż 65 proc. badanych.

Wśród osób z wykształceniem średnim i wyższym przeciwnicy stanowią większość, ale nie tak wyraźną.

Wykształcenie a odebranie stopni generalskich Kiszczakowi i Jaruzelskiemu (IPSOS dla OKO.press, grudzień 2016)
Wykształcenie a odebranie stopni generalskich Kiszczakowi i Jaruzelskiemu (IPSOS dla OKO.press, grudzień 2016)

Pomysł Antoniego Macierewicza ma wyraźnie wyższe poparcie wśród mężczyzn (43 proc. za, 48 proc. przeciw) niż wśród kobiet - Polki są zdecydowanymi przeciwniczkami odbierania zmarłym stopni: plan popiera co trzecia (34 proc) - aż co druga (52 proc.) jest przeciw.

Przeciwni są również wyborcy partii opozycyjnych - wśród wyborców Platformy Obywatelskiej "przeciw" jest 63 proc. badanych, a za - 25 proc. Wyraźniejsza polaryzacja jest w elektoracie Nowoczesnej (69 przeciw, 17 proc. za), a najwyraźniejsza - w elektoratach SLD oraz PSL (odpowiednio 88 i 85 proc. respondentów przeciw).

;

Udostępnij:

Stanisław Skarżyński

Socjolog, publicysta. Publikuje na łamach Gazety Wyborczej. Doktorant w ISNS UW.

Komentarze