Połowa Polek i Polaków jest przeciwna pomysłowi Antoniego Macierewicza, żeby odebrać stopnie generalskie Wojciechowi Jaruzelskiemu i Czesławowi Kiszczakowi. Pomysł popiera 40 proc. badanych przez IPSOS dla OKO.press. wśród nich najmłodsi oraz - naturalnie - wyborcy PiS i Pawła Kukiza

– Zbrodniarze przeciwko własnemu narodowi nie zasłużyli, by nosić te stopnie wojskowe – tak Antoni Macierewicz uzasadnił pomysł, by Wojciech Jaruzelski i Czesław Kiszczak stracili tytuły generalskie. Decyzja byłaby tylko symboliczna – Jaruzelski zmarł w 2014, a Kiszczak w 2015 roku.

Śmierć uniemożliwia jednocześnie degradację oficerów, ponieważ jedynym trybem pozbawienia żołnierza stopnia wojskowego jest przeprowadzenie postępowania dyscyplinarnego – a takie można wszcząć tylko wobec osób żyjących. Dlatego Macierewicz chce nowelizacji ustawy o powszechnym obowiązku służby wojskowej, który umożliwi – ministrowi lub prezydentowi – odebranie stopni generalskich.

IPSOS w sondażu dla OKO.press zapytał Polki i Polaków o pomysł Macierewicza. Nie spotkał się on z życzliwym przyjęciem: 50 proc. ankietowanych nie chce, by odbierać komunistycznym generałom stopnie. Przeciwnego zdania jest 38 proc. badanych.

Antoni Macierewicz zapowiedział odebranie stopni generalskich Wojciechowi Jaruzelskiemu i Czesławowi Kiszczakowi. Jak Pan/i to ocenia?

IPSOS dla OKO.press (ogólnopolska, reprezentatywna grupa 1003 Polek i Polaków; 19-21/12/2016; badanie metodą CATI)

Zwolennicy odebrania stopni

Plan ministra Macierewicza większość zdobył w niewielu grupach ankietowanych. Ciekawostką jest, że przyjął się tylko w jednej grupie wiekowej – wśród osób najmłodszych, które PRL nie mogą pamiętać. W tej grupie wiekowej (18-24 lata) pomysł popiera 41 proc. badanych, a 38 proc. jest przeciwne. W pozostałych dominuje pogląd, aby dać Jaruzelskiemu i Kiszczakowi spokój – odebrania tytułów chce od 30 proc. osób w wieku 25-29 lat do 40 proc. wśród osób po sześćdziesiątce. Można dostrzec również kryterium geograficzne: pomysł spodobał się mieszkańcom wschodnich regionów Polski – tam odebranie tytułów popiera 50 proc., przeciwne jest 39 proc.

Pomysł podoba się też elektoratowi PiS. 69 proc. z nich wyraziło poparcie dla projektu, ale zaskakująco duży odsetek wyborców i wyborczyń PiS – 25 proc. – nie poparł pomysłu Antoniego Macierewicza. Wysoki odsetek przeciwników zaskakuj również wśród zwolenników Pawła Kukiza: 46 proc. jest za, ale aż 39 proc. przeciw.Przeciwnicy odebrania stopni

Przewagę w granicach błędu statystycznego (1 proc.) pomysł ma wśród osób najsłabiej wykształconych – 43 proc. osób z wykształceniem gimnazjalnym i podstawowym poparło pomysł, przeciwne jest 42 proc. tej grupy. Zdania nie ma 14 proc. z nich.

Najwięcej przeciwników odebrania stopni generalskich jest wśród osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym – przeciwko planom ministra Macierewicza jest aż 55 proc. tej grupy ankietowanych oraz wśród mieszkańców zachodnich regionów Polski, gdzie przeciwne projektowi jest aż 65 proc. badanych.

Wśród osób z wykształceniem średnim i wyższym przeciwnicy stanowią większość, ale nie tak wyraźną.

Wykształcenie a ocena odebrania stopni generalskich Wojciechowi Jaruzelskiemu i Czesławowi Kiszczakowi

Podstawowe i gimnazjalne
 
Zasadnicze zawodowe
 
Średnie i pomaturalne
 
Licencjat i wyższe

IPSOS dla OKO.press (ogólnopolska, reprezentatywna grupa 1003 Polek i Polaków; 19-21/12/2016; badanie metodą CATI)

Pomysł Antoniego Macierewicza ma wyraźnie wyższe poparcie wśród mężczyzn (43 proc. za, 48 proc. przeciw) niż wśród kobiet – Polki są zdecydowanymi przeciwniczkami odbierania zmarłym stopni: plan popiera co trzecia (34 proc) – aż co druga (52 proc.) jest przeciw.

Przeciwni są również wyborcy partii opozycyjnych – wśród wyborców Platformy Obywatelskiej „przeciw” jest 63 proc. badanych, a za – 25 proc. Wyraźniejsza polaryzacja jest w elektoracie Nowoczesnej (69 przeciw, 17 proc. za), a najwyraźniejsza – w elektoratach SLD oraz PSL (odpowiednio 88 i 85 proc. respondentów przeciw).


Socjolog, publicysta. Publikuje na łamach Gazety Wyborczej. Doktorant w ISNS UW.


Twoje OKO

Specjalne teksty. Niepublikowane taśmy. Poufne wiadomości. Za darmo. Na zawsze.

Załóż konto. Otwórz OKO!