0:00
0:00

0:00

„Po raz kolejny zwracamy się do Pana z apelem o ochronę polskiej Konstytucji i gwarantowanej w niej zasady praworządności. Wzywamy Pana, Panie Prezydencie, do zawetowania ustaw zmieniających zasady funkcjonowania Krajowej Rady Sądownictwa oraz Sądu Najwyższego” – napisały organizacje społeczne z Polski i zagranicy w liście do Andrzeja Dudy.

Senatorowie przegłosowali prezydenckie ustawy o KRS i SN bez poprawek. Za przyjęciem ustawy o KRS było 60 senatorów, przeciw - 26, jeden wstrzymał się od głosu. Ustawę o Sądzie Najwyższym poparło 58 senatorów, 26 było przeciw, trzech się wstrzymało.

"Szanowny Panie Prezydencie, po raz kolejny, w imieniu podpisanych organizacji pozarządowych, zwracamy się do Pana z apelem o ochronę polskiej Konstytucji i gwarantowanej w niej zasady praworządności.

Wzywamy Pana, Prezydencie, do zawetowania ustaw zmieniających zasady funkcjonowania Krajowej Rady Sądownictwa oraz Sądu Najwyższego.

Z przykrością zauważamy, że ustawy wniesione przez Pana do Sejmu - jako konsekwencja historycznej decyzji z lipca 2017 roku - są zagrożeniem dla odrębności i niezależności władzy sądowniczej, a tym samym dla prawa polskich obywateli i obywatelek do niezawisłego sądu.

Ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa umożliwia Sejmowi kontrolę nad składem instytucji mającej chronić sądy i sędziów przed politykami. Z kolei nowa ustawa o Sądzie Najwyższym pozwala na arbitralne usunięcie niektórych sędziów Sądu Najwyższego z zajmowanych stanowisk i tworzy iluzję sprawiedliwości poprzez wprowadzenie instytucji skargi nadzwyczajnej.

Wbrew Pańskim zapowiedziom projekty nie zostały poddane szerokim konsultacjom społecznym. Tym samym

prawo do niezależnego sądu stało się przedmiotem umowy politycznej, na której kształt polscy obywatele i obywatelki nie mieli żadnego wpływu.

Proponowane zmiany nie odpowiadają na najpoważniejsze problemy wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Wręcz przeciwnie, stwarzają nowe zagrożenia: podważają pewność prawa i orzeczeń z ostatnich 20 lat, niszczą gwarancje niezawisłości sędziowskiej i oddają wymiar sprawiedliwości w ręce polityków.

Jednocześnie przypominamy, że w lipcu 2017 Komisja Europejska wezwała polskie władze, aby nie podejmowały żadnych kroków mających na celu przeniesienie lub wymuszenie przejścia w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego. W przypadku przyjęcia takich środków Komisja była gotowa natychmiast wszcząć procedurę przewidzianą w art. 7 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej.

Szanowny Panie Prezydencie,

skutki decyzji o podpisaniu ustawy o KRS i SN będą odczuwane przez polskich obywateli i obywatelki przez wiele lat. Nowe ustawy wpłyną nie tylko na kształt polskiego wymiaru sprawiedliwości, ale również na pozycję Polski jako pełnoprawnego członka Unii Europejskiej.

Dlatego też wzywamy Pana, Panie Prezydencie, do zawetowania ustaw o KRS i SN. Podobnie jak w lipcu 2017 apelujemy do Pana, Panie Prezydencie, o niezaprzepaszczanie dorobku Polski w walce o podstawowe prawa i wolności. To od Pana zależy teraz utrzymanie prawa do sprawiedliwego procesu w ramach systemu prawnego Rzeczypospolitej Polskiej".

Przeczytaj także:

Tutaj można przeczytać cały apel po polsku i po angielsku.

Apel podpisało 47 organizacji:

1. 5zdań

2. Akcja Demokracja

3. Amnesty International

4. B.a.B.e.

5. Civil Liberties Union for Europe

6. ClientEarth Prawnicy dla Ziemi

7. Croatian Platform for International Citizen Solidarity – CROSOL, Chorwacja

8. Documenta - Center for Dealing with the Past, Chorwacja

9. Fair Trials International, Wielka Brytania

10. FIDH (International Federation for Human Rights), Belgia

11. Forum Obywatelskiego Rozwoju

12. Fundacja "Przestrzeń dla edukacji"

13. Fundacja ePaństwo

14. Fundacja Frank Bold. Polska

15. Fundacja Greenpeace Polska

16. Fundacja im. Bronisława Geremka

17. Fundacja im. Stefana Batorego

18. Fundacja Liberté!

19. Helsińska Fundacja Praw Człowieka

20. Human Rights First, Stany Zjednoczone

21. Human Rights House Foundation, Norwegia

22. Human Rights Watch, Stany Zjednoczone

23. Hungarian Helsinki Committee, Węgry

24. INPRIS - Instytut Prawa i Społeczeństwa

25. Instytut Spraw Publicznych

26. Klub Inteligencji Katolickiej

27. Kultura Niepodległa

28. Łańcuch Swiatła Poznań

29. Legal Resources Centre, Mołdowia

30. Litigation Association of NGOs Against Discrimination, Austria

31. Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NCJM), Holandia

32. Obywatele RP

33. Otwarta Rzeczpospolita

34. Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego

35. Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia

36. Projekt:Polska

37. Rights International Spain, Hiszpania

38. Sieć Obywatelska Watchdog Polska

39. Stowarzyszenie im. prof. Zbigniewa Hołdy

40. Stowarzyszenie Interwencji Prawnej

41. Stowarzyszenie Klon/Jawor

42. Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia

43. Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA

44. Stowarzyszenie Sędziów Themis

45. Towarzystwo Prawnicze w Lublinie

46. Wolne Sądy

47. Zielony Instytut

;

Udostępnij:

Agata Szczęśniak

Redaktorka, publicystka. Współzałożycielka i wieloletnia wicenaczelna Krytyki Politycznej. Pracowała w „Gazecie Wyborczej”. Socjolożka, studiowała też filozofię i stosunki międzynarodowe. Uczy na Uniwersytecie SWPS. W radiu TOK FM prowadzi audycję „Jest temat!” W OKO.press pisze o mediach, polityce polskiej i zagranicznej oraz prawach kobiet.

Komentarze