Wieczorem w piątek 15 grudnia 2017 Senat przegłosował ustawy o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. "Skutki decyzji o podpisaniu ustawy o KRS i SN będą odczuwane przez polskich obywateli i obywatelki przez wiele lat. Nowe ustawy wpłyną nie tylko na kształt polskiego wymiaru sprawiedliwości, ale również na pozycję Polski w UE"

„Po raz kolejny zwracamy się do Pana z apelem o ochronę polskiej Konstytucji i gwarantowanej w niej zasady praworządności. Wzywamy Pana, Panie Prezydencie, do zawetowania ustaw zmieniających zasady funkcjonowania Krajowej Rady Sądownictwa oraz Sądu Najwyższego” – napisały organizacje społeczne z Polski i zagranicy w liście do Andrzeja Dudy.

Senatorowie przegłosowali prezydenckie ustawy o KRS i SN bez poprawek. Za przyjęciem ustawy o KRS było 60 senatorów, przeciw – 26, jeden wstrzymał się od głosu. Ustawę o Sądzie Najwyższym poparło 58 senatorów, 26 było przeciw, trzech się wstrzymało.

„Szanowny Panie Prezydencie, po raz kolejny, w imieniu podpisanych organizacji pozarządowych, zwracamy się do Pana z apelem o ochronę polskiej Konstytucji i gwarantowanej w niej zasady praworządności.

Wzywamy Pana, Prezydencie, do zawetowania ustaw zmieniających zasady funkcjonowania Krajowej Rady Sądownictwa oraz Sądu Najwyższego.

Z przykrością zauważamy, że ustawy wniesione przez Pana do Sejmu – jako konsekwencja historycznej decyzji z lipca 2017 roku – są zagrożeniem dla odrębności i niezależności władzy sądowniczej, a tym samym dla prawa polskich obywateli i obywatelek do niezawisłego sądu.

Ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa umożliwia Sejmowi kontrolę nad składem instytucji mającej chronić sądy i sędziów przed politykami. Z kolei nowa ustawa o Sądzie Najwyższym pozwala na arbitralne usunięcie niektórych sędziów Sądu Najwyższego z zajmowanych stanowisk i tworzy iluzję sprawiedliwości poprzez wprowadzenie instytucji skargi nadzwyczajnej.

Wbrew Pańskim zapowiedziom projekty nie zostały poddane szerokim konsultacjom społecznym. Tym samym

prawo do niezależnego sądu stało się przedmiotem umowy politycznej, na której kształt polscy obywatele i obywatelki nie mieli żadnego wpływu.

Proponowane zmiany nie odpowiadają na najpoważniejsze problemy wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Wręcz przeciwnie, stwarzają nowe zagrożenia: podważają pewność prawa i orzeczeń z ostatnich 20 lat, niszczą gwarancje niezawisłości sędziowskiej i oddają wymiar sprawiedliwości w ręce polityków.

Jednocześnie przypominamy, że w lipcu 2017 Komisja Europejska wezwała polskie władze, aby nie podejmowały żadnych kroków mających na celu przeniesienie lub wymuszenie przejścia w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego. W przypadku przyjęcia takich środków Komisja była gotowa natychmiast wszcząć procedurę przewidzianą w art. 7 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej.

Szanowny Panie Prezydencie,

skutki decyzji o podpisaniu ustawy o KRS i SN będą odczuwane przez polskich obywateli i obywatelki przez wiele lat. Nowe ustawy wpłyną nie tylko na kształt polskiego wymiaru sprawiedliwości, ale również na pozycję Polski jako pełnoprawnego członka Unii Europejskiej.

Dlatego też wzywamy Pana, Panie Prezydencie, do zawetowania ustaw o KRS i SN. Podobnie jak w lipcu 2017 apelujemy do Pana, Panie Prezydencie, o niezaprzepaszczanie dorobku Polski w walce o podstawowe prawa i wolności. To od Pana zależy teraz utrzymanie prawa do sprawiedliwego procesu w ramach systemu prawnego Rzeczypospolitej Polskiej”.

Tutaj można przeczytać cały apel po polsku i po angielsku.

Apel podpisało 47 organizacji:

1. 5zdań
2. Akcja Demokracja
3. Amnesty International
4. B.a.B.e.
5. Civil Liberties Union for Europe
6. ClientEarth Prawnicy dla Ziemi
7. Croatian Platform for International Citizen Solidarity – CROSOL, Chorwacja
8. Documenta – Center for Dealing with the Past, Chorwacja
9. Fair Trials International, Wielka Brytania
10. FIDH (International Federation for Human Rights), Belgia
11. Forum Obywatelskiego Rozwoju
12. Fundacja „Przestrzeń dla edukacji”
13. Fundacja ePaństwo
14. Fundacja Frank Bold. Polska
15. Fundacja Greenpeace Polska
16. Fundacja im. Bronisława Geremka
17. Fundacja im. Stefana Batorego
18. Fundacja Liberté!
19. Helsińska Fundacja Praw Człowieka
20. Human Rights First, Stany Zjednoczone
21. Human Rights House Foundation, Norwegia
22. Human Rights Watch, Stany Zjednoczone
23. Hungarian Helsinki Committee, Węgry
24. INPRIS – Instytut Prawa i Społeczeństwa
25. Instytut Spraw Publicznych
26. Klub Inteligencji Katolickiej
27. Kultura Niepodległa
28. Łańcuch Swiatła Poznań
29. Legal Resources Centre, Mołdowia
30. Litigation Association of NGOs Against Discrimination, Austria
31. Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NCJM), Holandia
32. Obywatele RP
33. Otwarta Rzeczpospolita
34. Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego
35. Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia
36. Projekt:Polska
37. Rights International Spain, Hiszpania
38. Sieć Obywatelska Watchdog Polska
39. Stowarzyszenie im. prof. Zbigniewa Hołdy
40. Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
41. Stowarzyszenie Klon/Jawor
42. Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia
43. Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA
44. Stowarzyszenie Sędziów Themis
45. Towarzystwo Prawnicze w Lublinie
46. Wolne Sądy

47. Zielony Instytut

Najpierw sądy, potem media. Nie pozwólmy na to władzy.
OKO.press utrzymuje się dzięki Waszym wpłatom.

Redaktorka, publicystka. Współzałożycielka i wieloletnia wicenaczelna Krytyki Politycznej. Pracowała w „Gazecie Wyborczej”. Socjolożka, studiowała też filozofię i stosunki międzynarodowe. Dumna z mazowiecko-podlaskich korzeni. W OKO.press pisze o mediach, polityce polskiej i zagranicznej oraz prawach kobiet.


Lubisz nas?

Dołącz do społeczności OKO.press