Atak na Strajk Kobiet. Zamaskowani bojówkarze z pałkami

Atak na Strajk Kobiet. Zamaskowani bojówkarze z pałkami

Grupy bojówkarzy z opaskami na rękach zaatakowały uczestniczki i uczestników 100-tysięcznego Strajku Kobiet, który 30 października zebrał się w Warszawie. Dominika Sitnicka i Maria Pankowska rozmawiają ze świadkami.


Komentarze

  1. Andrew Armata

    Art 44 KONSTYTUCJI
    „Bieg przedawnienia w stosunku do przestępstw, nie ściganych z przyczyn politycznych, popełnionych przez funkcjonariuszy publicznych lub na ich zlecenie ulega zawieszeniu do czasu ustania tych przyczyn”.

Lubisz nas?

Dołącz do społeczności OKO.press