0:00
0:00

0:00

Adam Daniel Rotfeld
*Prof.Adam Daniel Rotfeld, b. minister spraw zagranicznych w rządzie Marka Belki. Pracuje na Wydziale „Artes Liberales”, Uniwersytet Warszawski.