0:00
0:00

0:00

Kobieta, siedzi, Barbara Engelking
Barbara Engelking
Psycholog i socjolog. Profesor i kierownik Centrum Badań nad Zagładą Żydów Instytutu Filozofii i Socjologii PAN. Od 2014 przewodnicząca Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej. W 2003 otrzymała Nagrodę im. Jerzego Giedroycia za książkę Getto warszawskie. Przewodnik po nieistniejącym mieście, a w 2013 Nagrodę Jana Karskiego i Poli Nireńskiej. W 2019 roku otrzymała Medal świętego Jerzego przyznawany przez Tygodnik Powszechny. Jest współredaktorką - razem z Janem Grabowskim - fundamentelnego opracowania "Dalej jest noc. Losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski", stanowiące podsumowanie kilkuletniego projektu badawczego realizowanego przez Centrum Badań nad Zagładą Żydów pt. Strategie przetrwania Żydów podczas okupacji w Generalnym Gubernatorstwie, 1942–1945. Studium wybranych powiatów.