0:00
0:00

0:00

Warszawa 25.01.2022 Biuro RPO Filip Rak.
Fot. Wojtek Gorski
Filip Rak
Adwokat w kancelarii Wardyński i Wspólnicy, specjalizujący się w prawach człowieka, sprawach karnych i sporach sądowych. Absolwent Międzywydziałowych Studiów Humanistycznych i Społecznych UW, gdzie studiował prawo i filozofię, oraz British Law Centre przy Fundacji Iuris Angliae Scientia. W roku 2021-2022 w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich zajmował się przeciwdziałaniem dyskryminacji osób LGBTIQ