0:000:00

0:00

Jacek Haman
Dr hab. Jacek Haman, pracownik Instytutu Socjologii UW, członek zespołu ekspertów wyborczych Fundacji Batorego, autor m.in. książki „Demokracja, decyzje, wybory”. Od ponad 20 lat zajmuje się problematyką wyborczą.