0:00
0:00

0:00

Jakub Małecki
Redaktor serwisu Naukaoklimacie.pl, glacjolog i popularyzator, autor bloga popularnonaukowego „GlacjoBLOGia”, współautor książki „Początek końca? Rozmowy o lodzie i zmianie klimatu”