0:00
0:00

0:00

Jerzy Przystajko
Farmaceuta z Opola, członek Rady Krajowej partii Razem, współpracownik Stowarzyszenia Na Rzecz Polityki Zdrowotnej Opartej Na Nauce.