Jerzy Przystajko, Autor w serwisie oko.press

Jerzy Przystajko

Farmaceuta z Opola, członek Rady Krajowej partii Razem, współpracownik Stowarzyszenia Na Rzecz Polityki Zdrowotnej Opartej Na Nauce.