0:00
0:00

0:00

Kacper Nowicki
Założyciel i Prezes Zarządu Fundacji Varia Posnania, dawniej Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Poznania, prowadzący Glantza – Podcast o Poznaniu. Pracuje na rzecz budowania praworządności i równości w szkołach i społecznościach lokalnych.