0:00
0:00

0:00

Karol Madoń
Absolwent międzynarodowego kierunku Models and Methods of Quantitative Economics (QEM) koordynowanego przez Université Paris 1 w Paryżu oraz ekonomii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Tematyka bieżących zainteresowań obejmuje ocenę aktywnych polityk rynku pracy, lukę płacową oraz wpływ robotyzacji na poziom zatrudnienia.