0:00
0:00

0:00

Konrad Siemaszko
Konrad Siemaszko
prawnik i koordynator Programu Wolność Słowa, Helsińska Fundacja Praw Człowieka